(MAIN) XII PASS IIT FAST TRACK ON 17.09.2018 RESULT (ATTENDED :642)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAIN) XII PASS IIT  FAST TRACK ON 17.09.2018 RESULT  (ATTENDED :642)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1570020 KESHAV JHA             72 125 39 198 97 29 208 76
2 1565059 PRAGYAN SINGH          95 22 25 341 76 104 196 97
3 1570118 SATYAVIR KUMAR SINGH   92 32 101 1 0 634 193 101
4 1568903 ASHWIN GUPTA           71 134 54 103 51 287 176 135
5 1546325 SUMANT KUMAR           79 90 71 51 14 569 164 171
6 1566630 MOHIT KUMAR            83 68 37 209 43 352 163 173
7 1559470 DAKESH RANA            71 134 37 209 43 352 151 199
8 1565869 ABHINAV RAJ            67 156 26 332 56 253 149 204
9 1569988 MRIDUL KUMAR           86 55 16 452 43 352 145 214
10 1547971 DIVAKAR MISHRA         58 215 33 253 42 360 133 257
11 1481911 VIDYOTMA               72 125 27 320 27 490 126 274
12 1567809 NIKHIL TIWARI          43 317 33 253 47 314 123 282
13 1557780 PRAJESH RAJ SINGH      38 354 40 188 45 333 123 282
14 1567658 ADITYA VASHISHTHA      36 371 33 253 47 314 116 305
15 1572798 YASH RATHORE           67 156 14 478 34 434 115 311
16 1566471 VIPIN KUMAR MISHRA     43 317 16 452 50 293 109 340
17 1557864 LOKESH VERMA           46 295 32 265 30 468 108 344
18 1576364 SATYAM PRATAP SINGH    38 354 25 341 32 459 95 393
19 1577385 RADHESHYAM TIWARI      40 337 54 103 -1 637 93 397
20 1547948 DEEPAK RATHORE         24 475 21 399 45 333 90 414
21 1559709 DURGESH MISHRA         46 295 31 275 2 619 79 475
22 1563285 RITU TIWARI            28 443 26 332 24 510 78 479
23 1566641 ARPIT PATEL            62 190 5 584 10 598 77 483
24 1534235 VIKASH SINGH           23 485 -1 622 25 505 47 572
25 1572377 AMARTYA GIRI           -1 633 23 368 24 510 46 574
26 1565874 RAVI RISHAV            -2 637 23 368 -2 638 19 625