JR-IZ ADV TEST ON 22.09.2018 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
JR-IZ  ADV TEST  ON 22.09.2018 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (80) M-RANK PHY   (80) P-RANK CHE    (80) C-RANK TOT (240) T-RANK
1 1468738 DIVYA SURI                               12 1511 12 2931 18 1403 42 297
2 1481561 KISLAY KRISHNAN                          20 417 12 2931 8 3937 40 344
3 1508618 SUVIGYA GARG                             6 3292 16 1194 16 1840 38 374
4 1458886 YASH BHARTARI                            8 2711 10 3623 20 1088 38 374
5 1460261 ASLESHA DE                               0 5582 10 3623 24 617 34 478
6 1511500 PLAKSHA                                  12 1511 12 2931 8 3937 32 530
7 1462461 DEV TYAGI                                12 1511 10 3623 8 3937 30 593
8 1470496 HUNNY SINGH                              10 1893 8 4953 10 3341 28 668
9 1189660 NISHKARSH LUTHRA                         10 1893 14 1579 -2 5852 22 854
10 1462462 PRIYA AGRAWAL                            -4 6095 10 3623 14 2290 20 925
11 1518492 KAVISH RAJ                               0 5582 8 4953 10 3341 18 978
12 1460701 GURU VACHAN                              0 5582 12 2931 4 4912 16 1042
13 1586441 AYUSH NARAYANA KAMAL                     4 4287 8 4953 4 4912 16 1042
14 1458622 SURABHI KUMARI                           4 4287 10 3623 0 5619 14 1090
15 1514904 VAIBHAV SINGH                            2 4856 6 5572 6 4407 14 1090
16 1514399 ANSHU PRIYA                              0 5582 12 2931 0 5619 12 1126
17 1519878 ANKIT KUMAR                              0 5582 4 5909 6 4407 10 1163
18 1462449 TUSHAR JAIN                              -4 6095 16 1194 -4 6041 8 1185
19 1523281 SACHI SINGH                              2 4856 8 4953 -4 6041 6 1212
20 1489066 AYUSH KUMAR SINGH                        -2 5906 8 4953 0 5619 6 1212
21 1518510 RASHIK RAJ                               -2 5906 8 4953 0 5619 6 1212
22 1458389 ANURAG TAKALKAR                          4 4287 8 4953 -6 6133 6 1212
23 1467085 ADITYA RAJ SINGH                         0 5582 -4 6285 4 4912 0 1250