JR-IZ ADV TEST ON 03.09.2018 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
JR-IZ  ADV TEST  ON 03.09.2018 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (74) M-RANK PHY   (74) P-RANK CHE    (74) C-RANK TOT (222) T-RANK
1 1189660 NISHKARSH LUTHRA                         40 214 40 50 34 208 114 55
2 1489066 AYUSH KUMAR SINGH                        30 489 10 806 4 2458 44 293
3 1171695 TEJA BHAVANI SHANKAR 22 888 15 499 4 2458 41 321
4 1462449 TUSHAR JAIN                              8 2121 -3 2224 32 250 37 345
5 1456900 NEIELOTPAL RAO                           6 2366 13 629 16 1260 35 359
6 1518510 RASHIK RAJ                               17 1213 4 1332 4 2458 25 461
7 1518492 KAVISH RAJ                               8 2121 13 629 4 2458 25 461
8 1462120 PALAK PRATEEK                            7 2153 4 1332 12 1695 23 476
9 1481561 KISLAY KRISHNAN                          6 2366 10 806 4 2458 20 507
10 1519878 ANKIT KUMAR                              6 2366 2 1599 6 2295 14 558