JR-IZ ADV TEST ON 01.09.2018 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
JR-IZ  ADV TEST  ON 01.09.2018 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (82) M-RANK PHY   (82) P-RANK CHE    (82) C-RANK TOT (246) T-RANK
1 1189660 NISHKARSH LUTHRA                         12 814 32 130 19 719 63 217
2 1462120 PALAK PRATEEK                            12 814 -6 5660 14 1188 20 1331
3 1462461 DEV TYAGI                                3 2288 10 884 -2 4535 11 2154
4 1508618 SAVIGYA GARG                             2 2667 -8 5980 17 857 11 2154
5 1456900 NEIELOTPAL RAO                           -2 4303 10 884 0 4017 8 2537
6 1458886 YASH BHARTARI                            -3 4435 18 344 -9 5735 6 2801
7 1171695 TEJA BHAVANI SHANKAR -2 4303 2 2707 4 3018 4 3069
8 1518510 RASHIK RAJ                               2 2667 2 2707 0 4017 4 3069
9 1489066 AYUSH KUMAR SINGH                        8 1285 0 3549 -4 4997 4 3069
10 1470496 HUNNY SINGH                              2 2667 -4 5151 5 2612 3 3207
11 1518492 KAVISH RAJ                               0 3575 2 2707 -2 4535 0 3690
12 1481561 KISLAY KRISHNAN                          0 3575 -4 5151 2 3543 -2 4005
13 1514399 ANSHU PRIYA                              -2 4303 -4 5151 -1 4144 -7 4598
14 1515508 ADITI PATHAK                             -3 4435 -4 5151 -2 4535 -9 4835
15 1511500 PLAKSHA                                  -2 4303 -8 5980 -1 4144 -11 5055
16 1523281 SACHI SINGH                              3 2288 -10 6185 -6 5375 -13 5231
17 1462304 NIKHIL TIWARI                            -12 6203 -1 3637 0 4017 -13 5231
18 1462449 TUSHAR JAIN                              -2 4303 -2 4397 -12 6115 -16 5503
19 1458511 RUCHIKA PANJA                            -10 6021 4 2058 -10 5919 -16 5503
20 1458389 ANURAG TAKALKAR                          -18 6438 10 884 -10 5919 -18 5646
21 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT                       -3 4435 1 2799 -16 6347 -18 5646
22 1460701 GURU VACHAN                              -2 4303 -2 4397 -16 6347 -20 5757
23 1467085 ADITYA RAJ SINGH                         -18 6438 3 2145 -6 5375 -21 5803
24 1514904 VAIBHAV SINGH                            -2 4303 -6 5660 -14 6252 -22 5856
25 1462462 PRIYA AGRAWAL                            -8 5778 -4 5151 -18 6400 -30 6131
26 1458622 SURABHI KUMARI                           -10 6021 -6 5660 -21 6450 -37 6234