(BATCH-2) XII PASS IIT - MAINS RESULT (EXAM DATE : 17.09.2018)

NARAYANA IIT / NEET ACADEMY - DWARKA-8
(BATCH-2) XII PASS IIT - MAINS  RESULT   (EXAM DATE : 17.09.2018)
SL_NO ROLL NAME PHY        120 CHE        120 MATH        120 Total          360
1 1582520 SHREY GOYAL.                71 97 105 273
2 1581455 TINKU.                      68 82 80 230
3 1581780 AYUSH VATS.                 49 63 82 194
4 1580345 LAKSHAY VERMA.              23 88 58 169
5 1584718 DHRUV TALWAR.               47 64 52 163
6 1580039 JARUL JANGID.               31 67 62 160
7 1578115 JAYESH ANTIL.               51 58 48 157
8 1581778 ABHISHEK KUMAR.             21 64 68 153
9 1582128 AMIR KHAN.                  40 44 63 147
10 1580956 VIJAY JOSHI.                29 76 40 145
11 1583444 VISHAL SHARMA.              42 53 49 144
12 1577829 JAI PRAKASH.                20 34 77 131
13 1579580 VISHAL SINGH BHANDARI.      22 60 48 130
14 1580347 PARAS NAYAL.                29 27 73 129
15 1578652 NAMAN KAUSHIK.              30 89 6 125
16 1582444 AMMAN AGRAWAL.              28 38 56 122
17 1584827 ANKIT KUMAR.                17 36 44 97
18 1580854 ADITYA BAINS.               9 29 55 93
19 1583637 ANKUSH SINGH.               23 28 35 86
20 1575032 JAYDEV.                     24 35 24 83
21 1580717 NEERAJ NARWAL.              20 23 37 80
22 1583533 ASHISH KUMAR.               15 40 17 72
23 1583915 MUKESH CHAUHAN.             14 26 23 63
24 1582814 SAURAV SHARMA.              22 26 11 59
25 1585507 SAUJAS KUMAR.               11 21 16 48
26 1584290 ANJALI SINGH.               7 8 30 45
27 1583643 PRIYANSHI YADAV.            11 13 0 24
28 1579146 GARIMA.                     3 3 0 6