(ADV) PHASE TEST- XI IIT REG ON 23.09.2018 RESULT (ATTENDED :815)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(ADV) PHASE TEST-  XI IIT REG ON 23.09.2018 RESULT  (ATTENDED :815)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (124) M-RANK PHY   (124) P-RANK CHE    (124) C-RANK TOT (372) T-RANK
1 1573091 SAHIL KHOKHAR       48 280 23 389 28 749 99 454
2 1561133 ABHISHEK SINGH      25 577 31 229 31 713 87 544
3 1574487 HARKIRAT SINGH      40 394 8 669 32 695 80 586
4 1573810 KHUSHI PANDEY       33 486 19 469 23 789 75 612
5 1577830 ROHIT BHARDWAJ      7 757 26 326 38 569 71 635
6 1508614 ABHILESH KUMAR RAI  19 651 4 715 43 466 66 654
7 1527999 SHUBHAM             9 737 11 608 41 509 61 679
8 1573328 AARYAN KUMAR        33 486 5 706 22 796 60 682
9 1575921 ADITYAVARDHAN SINGH 20 643 -4 791 42 487 58 693
10 1566013 SHOVIK SARDAR       7 757 14 559 35 642 56 705
11 1522208 ANKUR RAJNETA       35 462 -2 775 23 789 56 705
12 1565759 KARTIK SHARMA       33 486 -9 809 31 713 55 709
13 1568025 NARAYANAM VAMSI     26 566 6 692 21 801 53 721
14 1581204 AKASH KUMAR YADAV   4 772 10 636 38 569 52 729
15 1577931 ADITYA YADAV        13 703 9 653 28 749 50 738
16 1571724 SETOO KUMAR         15 692 -1 763 25 777 39 780
17 1548890 PIYUSH              2 784 10 636 25 777 37 785
18 1573795 AARAV BORAH         11 716 -6 801 31 713 36 787