XI PMT IC (NEET MODEL) ON 13.08.2018 RESULT (ATTENDED : 94)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XI PMT IC (NEET MODEL) ON 13.08.2018 RESULT   (ATTENDED : 94)
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1463386 HRITIK SHOKEEN            176 1 127 7 175 2 142 4 620 2
2 1519121 CH.JAYA SANJANA           170 5 131 6 148 6 145 3 594 4
3 1518500 KAPISHWER                 155 14 75 44 120 15 90 23 440 10
4 1459989 TUSHINNA                  146 22 104 20 58 47 117 7 425 15
5 1513701 GARGI SHARMA              170 5 91 32 60 45 89 24 410 22
6 1474547 SHIVANGI THAKUR           137 30 103 21 98 25 70 38 408 23
7 1462451 VAISHNAVI SENGAR          153 16 110 17 65 40 68 43 396 25
8 1562581 SAKSHI                    129 42 91 32 71 38 97 18 388 26
9 1557475 MOHIT YADAV               165 8 97 27 25 66 94 22 381 29
10 1527531 PRIYANKA                  160 10 99 25 45 56 74 36 378 31
11 1566024 NANDAN KUMAR              140 27 117 11 49 51 68 43 374 32
12 1495207 KIRTI                     134 36 59 60 100 21 78 29 371 34
13 1495208 VEENU                     130 38 101 24 59 46 79 28 369 35
14 1464864 SINGDHA DUBEY             145 24 107 18 61 42 52 55 365 36
15 1520029 NEHA SHARMA               141 26 102 22 48 53 65 46 356 38
16 1516287 PRIYANSHU MADESHIA        172 3 122 9 19 69 38 66 351 40
17 1487482 MALLIKA SINHA             122 47 83 37 62 41 82 27 349 41
18 1466223 ANUSHKA SINGH             136 33 95 29 45 56 67 44 343 42
19 1546240 DIKSHA SULEKH             157 12 86 35 -1 90 74 36 316 49
20 1482671 SHAURYA MANDERNA          111 54 69 52 86 32 42 64 308 50
21 1521330 MAYANK YADAV              101 60 53 66 98 25 34 69 286 57
22 1563232 ANMOL                     145 24 78 40 31 62 13 83 267 61
23 1579142 SHWETA YADAV              67 80 87 34 50 50 63 50 267 61
24 1511999 MUSKAN                    142 25 77 43 26 65 18 80 263 63
25 1561160 SHIVAM CHAUDHARY          129 42 73 48 33 60 4 92 239 66
26 1573241 ROHIT SINGH               129 42 69 52 36 57 4 92 238 68
27 1578432 ANOOP SHUKLA              101 60 77 43 34 59 26 71 238 68
28 1517024 SUDEEPTI MOHANTA          105 56 81 38 26 65 8 88 220 71
29 1531257 SAKSHI GOSWAMI            75 76 58 61 23 68 39 65 195 74
30 1518739 PRANAV SHARMA             79 73 74 45 14 75 8 88 175 76
31 1463059 ABHILASHA MISHRA          96 64 40 75 9 82 26 71 171 78
32 1567769 AMISHA SAMAL              76 75 19 87 2 88 3 93 100 84
33 1562237 PRIYANSHI SINGH           15 94 41 74 5 85 -20 94 41 93