X NTSE - 21.08.2018 RESULT (ATTENDED :130)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
X NTSE - 21.08.2018 RESULT  (ATTENDED :130)
SNO ADMNO NAME MAT          50 Rank MATHS     10 RANK BIO              7 RANK PHY             7 RANK CHE              6 RANK SST             20 RANK TOTAL     100 RANK
1 1389267 YUG  SHARMA                         44 2 9 9 6 25 3 86 3 104 20 2 85 3
2 1331081 SAKSHAM MISHRA                      40 11 5 72 7 12 3 86 3 104 20 2 78 8
3 1374134 RIYA MITTAL                         41 9 8 25 4 81 2 106 4 72 12 49 71 18
4 1338288 ARYAN CHUG                          38 19 5 72 4 81 2 106 4 72 15 26 68 21
5 1344243 MANOJ KUMAR                         41 9 3 104 3 105 5 34 4 72 11 66 67 26
6 1343509 AMAR PRASAD                         33 55 6 57 1 127 3 86 4 72 18 13 65 30
7 1461307 SHIVANSH PRATAP SINGH               33 55 6 57 2 122 4 54 5 29 14 32 64 38
8 1327461 PRAJWAL SRIVASTAVA                  29 84 9 9 2 122 2 106 5 29 17 16 64 38
9 1335610 SAMIKSHAA BAJARIA                   35 40 4 86 5 37 1 121 5 29 13 40 63 43
10 1345204 BHAVYA GOYAL                        28 93 5 72 5 37 4 54 5 29 16 19 63 43
11 1476972 SHATAKSHI                           27 104 5 72 4 81 5 34 3 104 18 13 62 49
12 1363492 AYUSHI NEHRA                        37 26 4 86 5 37 2 106 2 121 12 49 62 49
13 1336066 G.MANMOHIT MAHADEV                  28 93 8 25 4 81 5 34 2 121 15 26 62 49
14 1344882 SAHIL SINGH                         35 40 2 116 3 105 3 86 2 121 16 19 61 52
15 1358028 RAJEEV LOCHAN MUDULI                36 32 2 116 6 25 1 121 4 72 12 49 61 52
16 1349656 CHETAN SHARMA                       29 84 8 25 2 122 4 54 4 72 14 32 61 52
17 1476436 NISHITA SHARMA                      34 50 3 104 4 81 5 34 5 29 9 91 60 59
18 1447175 JAYANT SAINI                        37 26 4 86 3 105 0 130 3 104 12 49 59 62
19 1375866 KHUSHANK GALGAT                     26 112 7 37 2 122 5 34 4 72 12 49 56 76