X FOUNDATION - 29.07.2018 RESULT (ATTENDED : 443)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
X FOUNDATION  - 29.07.2018 RESULT  (ATTENDED : 443)
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT        32 RANK MATHS   96 RANK BIO           44 RANK PHY         44 RANK CHE       44 RANK TOTAL    260 RANK
1 1478836 ARYAN DABAS                         32 89 91 81 44 61 39 122 44 64 250 12
2 1363492 AYUSHI NEHRA                        27 180 96 58 44 61 39 122 44 64 250 12
3 1440961 KARTIKEYA SINGH                     32 89 96 58 44 61 35 157 39 107 246 18
4 1461307 SHIVANSH PRATAP SINGH               27 180 96 58 44 61 34 204 44 64 245 23
5 1389267 YUG  SHARMA                         32 89 96 58 44 61 31 235 39 107 242 31
6 1374134 RIYA MITTAL                         27 180 91 81 39 104 39 122 44 64 240 35
7 1331081 SAKSHAM MISHRA                      32 89 96 58 44 61 26 301 39 107 237 42
8 1443930 PRATHAMESH NARAYAN 32 89 96 58 28 217 32 216 39 107 227 59
9 1344243 MANOJ KUMAR                         32 89 91 81 36 136 39 122 29 221 227 59
10 1476436 NISHITA SHARMA                      27 180 86 110 39 104 39 122 34 169 225 66
11 1458582 NIKUNJ BENIWAL                      32 89 71 211 40 68 34 204 44 64 221 76
12 1445299 VINAYAK ANAND                       32 89 81 144 33 162 27 287 44 64 217 87
13 1360703 ARYAN AARAV                         32 89 91 81 28 217 30 251 34 169 215 96
14 1511151 SNEHA RAI                           17 333 86 110 34 158 39 122 39 107 215 96
15 1338288 ARYAN CHUG                          22 264 96 58 31 186 31 235 34 169 214 100
16 1526035 AYUSH KUMAR                         22 264 85 112 26 243 40 33 39 107 212 105
17 1350564 AMAN SHARMA                         23 210 96 58 36 136 20 363 35 136 210 108
18 1461309 CHIRAG VATS                         22 264 77 174 26 243 40 33 44 64 209 113
19 1345204 BHAVYA GOYAL                        32 89 83 127 39 104 19 376 34 169 207 117
20 1336066 G.MANMOHIT MAHADEV                  32 89 81 144 21 314 31 235 39 107 204 125
21 1476972 SHATAKSHI                           27 180 87 95 25 251 30 251 32 179 201 133
22 1330972 HARIKESH RANJAN SINHA               18 298 74 192 44 61 35 157 29 221 200 137
23 1349656 CHETAN SHARMA                       32 89 78 169 22 292 35 157 31 192 198 142
24 1461265 MEGHANA YADAV                       27 180 52 314 36 136 39 122 44 64 198 142
25 1476610 DAKSH DUA                           32 89 78 169 29 203 29 266 29 221 197 146
26 1340065 ARNAV PANDEY                        32 89 86 110 39 104 18 386 22 301 197 146
27 1495644 PRASUN KUMAR SINGH                  32 89 56 293 31 186 34 204 44 64 197 146
28 1358265 NIKHIL KUMAR SINGH                  32 89 55 301 39 104 29 266 39 107 194 162
29 1325424 ROHAN SUTRADHAR                     22 264 82 136 21 314 35 157 34 169 194 162
30 1468899 SUSHANT ANTIL                       24 191 82 136 44 61 18 386 22 301 190 172
31 1360601 PRANAV KUMAR MISHRA                 32 89 55 301 26 243 39 122 29 221 181 201
32 1380302 PRINCE KUMAR                        27 180 65 243 31 186 26 301 31 192 180 203
33 1508605 AKSHITA KOTHARI                     27 180 56 293 40 68 34 204 22 301 179 204
34 1439601 NIKITA                              22 264 67 234 39 104 30 251 19 336 177 213
35 1330168 AADARSH PRATAP MISHRA               15 347 82 136 23 285 18 386 28 229 166 243
36 1330170 NEELESH PRATAP MISHRA               22 264 60 271 44 61 19 376 13 384 158 270
37 1503132 SAGAR MAHAJAN                       27 180 71 211 19 335 24 316 14 371 155 285
38 1395813 VATSAL  SINGH                       12 385 62 264 18 347 39 122 24 271 155 285
39 1501584 SNEHIL KHANDURI                     13 367 88 93 24 267 20 363 9 400 154 288
40 1510334 SHIVALIKA                           22 264 31 380 27 223 34 204 39 107 153 289
41 1343509 AMAR PRASAD                         27 180 65 243 16 371 18 386 26 247 152 291
42 1372017 SIDDHANT MISHRA                     17 333 59 273 21 314 24 316 29 221 150 299
43 1519253 VUDAYANA CHAITANYA KUMAR            14 354 44 347 28 217 27 287 28 229 141 320
44 1338251 ASHISH JHA                          7 422 75 184 21 314 44 25 -7 440 140 324
45 1487226 CHANDAN PANDIT                      17 333 46 336 36 136 19 376 20 328 138 330
46 1518707 ARNAB HALDER                        24 191 57 287 20 324 16 400 -3 436 114 369
47 1460320 ANKIT TIWARI                        13 367 43 350 19 335 36 129 -4 437 107 379
48 1350551 AADITYA SINGH                       12 385 13 414 16 371 29 266 34 169 104 385
49 1485911 TARUN SHRIVAS                       22 264 8 428 23 285 35 157 13 384 101 389
50 1492058 AARUSH SINGH GULERIA                23 210 12 418 21 314 17 393 26 247 99 393
51 1516292 MEGHA SENGER                        11 387 58 280 13 391 10 425 4 423 96 396
52 1580968 NITISH KUMAR                        7 422 21 398 24 267 15 403 24 271 91 402
53 1344882 SAHIL SINGH                         17 333 37 366 11 400 21 351 1 428 87 409
54 1521928 VARDAAN GANDAS                      11 387 50 321 6 423 11 422 9 400 87 409
55 1575256 MAYANK KUMAR BHARTI                 4 427 11 421 3 436 16 400 24 271 58 427
56 1366632 NEERAV ATRI                         17 333 14 412 14 385 17 393 -8 441 54 429
57 1580969 NEERAJ KUMAR                        9 400 13 414 0 440 19 376 0 430 41 435
58 1414199 DEV                                 3 429 9 424 1 437 15 403 -7 440 21 438
59 1505011 ASHISH SHARMA                       -1 438 4 433 0 440 9 430 4 423 16 441