TEST TYPE-(FOU)-VI-STU-NORTH,TEST DATE-05-08-2018 (TOTAL ATTENDANCE-41)

TEST TYPE-(FOU)-VI-STU-NORTH,TEST DATE-05-08-2018 (TOTAL ATTENDANCE-41)
S NO ROLL_NO NAME MAT

(64)
MR MATH

(192)
MR BIO

(88)
BR PHY

(88)
PR CHE

(88)
CR TOTAL

(520)
AIR
1 1498148 ISHAA PRIYADARSHAN 24 19 128 9 75 11 42 18 78 10 347 10
2 1459232 SAMYAK KUMAR SINGH 18 22 126 10 78 10 51 14 69 15 342 11
3 1460364 RAKSHIT YADAV 14 29 61 28 78 10 32 28 78 10 263 19
4 1474149 BHAWYA 34 10 46 31 63 24 34 24 65 18 242 23
5 1507407 ABHISHEK CHAUDHARY 10 31 74 21 68 20 23 32 57 23 232 26
6 1461295 PIRUSH KUMAR JHA 9 34 88 19 65 22 12 35 55 25 229 27
7 1568063 PARNIKA BANERJEE 6 36 63 27 60 28 24 30 58 22 211 28
8 1515433 SANYAM MUKESH 19 21 63 27 68 20 22 33 32 33 204 29
9 1473544 VISHAL KUMAR KUSHWAHA 17 24 35 33 73 15 33 25 43 29 201 30
10 1520377 APRAJITA MISHRA 16 25 33 34 68 20 17 34 44 28 178 31
11 1579733 HARSHITA -6 38 -1 38 60 28 -1 37 30 34 82 37
12 1457780 ISHIKA SINGH 9 34 22 37 32 37 -9 38 6 38 60 38