TEST TYPE-(FOU)-VI-STU-NORTH ,TEST DATE-12-08-2018 (TOTAL ATTENDANCE-41)

TEST TYPE-(FOU)-VI-STU-NORTH ,TEST DATE-12-08-2018 (TOTAL ATTENDANCE-41)
S NO ROLL_NO NAME MAT

(64)
MR MATH

(192)
MR BIO

(88)
BR PHY

(88)
PR CHE

(88)
CR TOTAL

(520)
AIR
1 1515026 DHAIRYASH DIXIT 27 7 96 4 26 23 -2 34 44 7 191 9
2 1459232 SAMYAK KUMAR SINGH 13 28 90 5 20 31 4 23 40 9 167 17
3 1498148 ISHAA PRIYADARSHAN 22 17 65 19 29 19 1 32 35 19 152 21
4 1487928 PRANAMYA CHANDRA 18 20 45 29 29 19 6 21 34 25 132 26
5 1568063 PARNIKA BANERJEE 7 37 54 25 29 19 1 32 29 28 120 27
6 1461295 PIRUSH KUMAR JHA 27 7 32 33 26 23 -4 37 29 28 110 29
7 1520377 APRAJITA MISHRA 12 35 43 30 21 29 3 27 24 34 103 30
8 1507407 ABHISHEK CHAUDHARY 12 35 30 34 21 29 -4 37 39 17 98 31
9 1473544 VISHAL KUMAR KUSHWAHA 12 35 25 36 20 31 13 16 24 34 94 34
10 1474149 BHAWYA 7 37 29 35 14 34 1 32 39 17 90 35
11 1579733 HARSHITA 27 7 15 37 24 24 -2 34 24 34 88 36
12 1457780 ISHIKA SINGH 17 27 37 31 12 35 -4 37 11 37 73 37