TEST TYPE-ADV)-XII-STU-IIT-IC,TEST DATE-30-07-2018 (TOTAL-ATT.1924 )

TEST TYPE-ADV)-XII-STU-IIT-IC,TEST DATE-30-07-2018 (TOTAL-ATT.1924  )
S NO ROLL_NO NAME MAT

(61)
MR PHY

(61)
PR CHE

(61)
CR TOT

(183)
AIR
1 1352302 NIKHIL M.V 23 174 12 654 10 692 45 475
2 1370105 AKASH RANA 19 251 3 825 21 287 43 502
3 1393661 SAHIL KUMAR 10 517 11 677 20 326 41 522
4 1487491 VEDANT JAMWAL 2 759 22 352 14 560 38 565
5 1353017 KUSHAGRA BHARDWAJ 9 564 14 597 4 821 27 718
6 1335237 SHUBHAM KUMAR KAKTWAN 8 597 15 570 3 847 26 727
7 1332029 AMUSHYA SINHA 1 780 9 718 10 692 20 782
8 1379872 NIKHIL KUMAR SINGH 0 826 1 840 8 750 9 846