SR-IZ (INCOMING) ADV TEST ON 30.07.2018 RESULT ( ATTENDED : 1755)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
SR-IZ (INCOMING) ADV TEST  ON 30.07.2018 RESULT ( ATTENDED : 1755)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (80) M-RANK PHY   (80) P-RANK CHE    (80) C-RANK TOT (240) T-RANK
1 1425762 SATYAM                   34 72 48 90 14 351 96 59
2 1324394 RITIK RAJ                40 28 22 1118 12 510 74 194
3 1344763 SAKSHAM SONI             22 416 38 256 12 510 72 224
4 1380856 JATIN CHAUHAN            26 252 34 383 8 927 68 294
5 1371764 RAHUL YADAV              10 1105 36 329 10 663 56 564
6 1383843 ANANT                    16 742 30 566 -2 1691 44 919
7 1330998 ASHWANI TANWAR           22 416 20 1302 0 1629 42 1007
8 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH      22 416 26 808 -6 1743 42 1007
9 1379750 ARYAN GAUTAM             28 195 18 1409 -4 1722 42 1007
10 1381079 ABHISHEK SHARMA          8 1286 24 987 8 927 40 1103
11 1380321 KANCHAN CHOWDHARY        6 1400 24 987 10 663 40 1103
12 1353070 DEVANSHU RAJPUT          4 1550 20 1302 12 510 36 1245
13 1344781 TUSHAR KHANDURI          22 416 14 1616 0 1629 36 1245
14 1376925 ASHISH MAURYA            4 1550 22 1118 8 927 34 1319
15 1361803 ASHISH KUMAR             6 1400 26 808 0 1629 32 1385
16 1376994 VAISHNAVI SINGH          6 1400 24 987 2 1471 32 1385
17 1380934 SHUBHAM KUMAR            8 1286 20 1302 0 1629 28 1510
18 1336073 PRITTESH SINGH           4 1550 14 1616 10 663 28 1510
19 1372298 SURAJ SINGH              0 1707 24 987 4 1333 28 1510
20 1370901 MOHIT YADAV              8 1286 22 1118 -2 1691 28 1510
21 1338280 CHARITRA                 4 1550 20 1302 2 1471 26 1555
22 1389924 RAHUL VYAS               16 742 10 1726 0 1629 26 1555
23 1374189 CHIRAG VASHISHT          10 1105 12 1690 4 1333 26 1555
24 1333293 AKARSH REDDY.T           8 1286 12 1690 4 1333 24 1612
25 1373353 HRITIK KUMAR             4 1550 18 1409 2 1471 24 1612
26 1392384 KESHAV KUMAR             -2 1733 20 1302 4 1333 22 1643
27 1220144 ANKIT MISHRA             8 1286 6 1749 8 927 22 1643
28 1338092 YASHASVA LONKAR          4 1550 16 1549 2 1471 22 1643
29 1490446 ARYAN ANAND              14 846 8 1738 -2 1691 20 1670
30 1334618 JATIN                    6 1400 6 1749 6 1079 18 1698
31 1429093 AYUSH THAKUR             -6 1749 18 1409 4 1333 16 1715
32 1356930 ISHAAN KANDPAL           4 1550 12 1690 0 1629 16 1715
33 1333216 SUJYOTI JHA              6 1400 10 1726 0 1629 16 1715
34 1388162 PRANAV DIKSHITH          0 1707 20 1302 -4 1722 16 1715
35 1402919 RITICK ROUSHAN           -8 1753 16 1549 -4 1722 4 1754