SR-IZ (INCOMING) ADV TEST ON 12.08.2018 RESULT ( ATTENDED : 2603)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
SR-IZ (INCOMING) ADV TEST  ON 12.08.2018 RESULT ( ATTENDED : 2603)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (60) M-RANK PHY   (60) P-RANK CHE    (60) C-RANK TOT (180) T-RANK
1 1425762 SATYAM                21 333 33 88 30 10 84 31
2 1344763 SAKSHAM SONI          42 5 27 202 15 565 84 31
3 1434557 RITEK SAXENA          36 23 30 131 12 1077 78 53
4 1324394 RITIK RAJ             24 180 24 307 15 565 63 145
5 1371764 RAHUL YADAV           21 333 27 202 15 565 63 145
6 1361803 ASHISH KUMAR          18 623 15 1271 15 565 48 495
7 1389924 RAHUL VYAS            12 1655 24 307 12 1077 48 495
8 1383843 ANANT                 18 623 12 1821 15 565 45 648
9 1324379 ROHAN KUMAR JHA       12 1655 12 1821 21 98 45 648
10 1344781 TUSHAR KHANDURI       18 623 15 1271 12 1077 45 648
11 1490446 ARYAN ANAND           15 1058 15 1271 15 565 45 648
12 1379750 ARYAN GAUTAM          15 1058 18 817 9 1670 42 837
13 1378493 BHANU PRATAP SINGH    18 623 9 2268 12 1077 39 1090
14 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH   15 1058 15 1271 9 1670 39 1090
15 1333293 AKARSH REDDY.T        15 1058 9 2268 15 565 39 1090
16 1380321 KANCHAN CHOWDHARY     24 180 12 1821 0 2603 36 1359
17 1336073 PRITTESH SINGH        12 1655 12 1821 9 1670 33 1668
18 1352286 NIDHI                 12 1655 6 2514 15 565 33 1668
19 1330998 ASHWANI TANWAR        12 1655 15 1271 6 2211 33 1668
20 1333216 SUJYOTI JHA           12 1655 12 1821 9 1670 33 1668
21 1380856 JATIN CHAUHAN         15 1058 6 2514 9 1670 30 1944
22 1372298 SURAJ SINGH           9 2155 15 1271 6 2211 30 1944
23 1381079 ABHISHEK SHARMA       15 1058 12 1821 3 2524 30 1944
24 1376994 VAISHNAVI SINGH       9 2155 9 2268 12 1077 30 1944
25 1355071 KSHITIZE MANGLA       12 1655 9 2268 9 1670 30 1944
26 1373353 HRITIK KUMAR          6 2493 15 1271 9 1670 30 1944
27 1370901 MOHIT YADAV           9 2155 3 2603 15 565 27 2187
28 1388162 PRANAV DIKSHITH       9 2155 6 2514 12 1077 27 2187
29 1337305 NIKITA SINGH          12 1655 9 2268 6 2211 27 2187
30 1338092 YASHASVA LONKAR       9 2155 6 2514 12 1077 27 2187
31 1353070 DEVANSHU RAJPUT       12 1655 9 2268 3 2524 24 2362
32 1429093 AYUSH THAKUR          6 2493 6 2514 9 1670 21 2475
33 1389644 ANURANJAN KESHAV      6 2493 12 1821 3 2524 21 2475
34 1334618 JATIN                 9 2155 6 2514 3 2524 18 2538