SR-IZ (INCOMING) ADV TEST ON 04.08.2018 RESULT ( ATTENDED : 3911)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
SR-IZ (INCOMING) ADV TEST  ON 04.08.2018 RESULT ( ATTENDED : 3911)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (80) M-RANK PHY   (80) P-RANK CHE    (80) C-RANK TOT (240) T-RANK
1 1425762 SATYAM                   68 180 56 71 63 32 187 28
2 1344763 SAKSHAM SONI             68 180 44 372 30 1194 142 313
3 1324394 RITIK RAJ                57 635 42 446 40 532 139 363
4 1383843 ANANT                    42 1728 36 753 43 389 121 678
5 1379750 ARYAN GAUTAM             61 414 31 1078 19 2322 111 935
6 1330998 ASHWANI TANWAR           56 715 26 1465 16 2706 98 1330
7 1380934 SHUBHAM KUMAR            34 2428 25 1550 37 672 96 1394
8 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH   19 3497 38 636 37 672 94 1476
9 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH      28 2896 37 682 21 2093 86 1784
10 1381079 ABHISHEK SHARMA          40 1913 34 884 5 3716 79 2094
11 1371764 RAHUL YADAV              33 2513 17 2314 18 2458 68 2547
12 1361803 ASHISH KUMAR             23 3270 15 2562 26 1567 64 2718
13 1389924 RAHUL VYAS               17 3594 29 1220 18 2458 64 2718
14 1333216 SUJYOTI JHA              8 3848 21 1887 32 1046 61 2848
15 1333293 AKARSH REDDY.T           23 3270 14 2725 19 2322 56 3038
16 1344781 TUSHAR KHANDURI          44 1574 8 3494 4 3774 56 3038
17 1402919 RITICK ROUSHAN           24 3198 5 3751 24 1783 53 3150
18 1338280 CHARITRA                 21 3394 19 2096 6 3657 46 3402
19 1378493 BHANU PRATAP SINGH       6 3865 10 3224 29 1271 45 3437
20 1388162 PRANAV DIKSHITH          17 3594 6 3709 21 2093 44 3469
21 1372298 SURAJ SINGH              7 3854 8 3494 28 1369 43 3505
22 1376994 VAISHNAVI SINGH          25 3136 5 3751 13 3042 43 3505
23 1338092 YASHASVA LONKAR          16 3638 12 2974 15 2816 43 3505
24 1392384 KESHAV KUMAR             12 3768 25 1550 5 3716 42 3537
25 1383108 ANEESH YADAV             28 2896 9 3323 5 3716 42 3537
26 1490446 ARYAN ANAND              19 3497 8 3494 11 3249 38 3639
27 1429093 AYUSH THAKUR             12 3768 10 3224 14 2943 36 3696
28 1373353 HRITIK KUMAR             8 3848 9 3323 18 2458 35 3711
29 1380321 KANCHAN CHOWDHARY        14 3700 13 2832 7 3595 34 3732
30 1371780 PANKHUR NEGI             12 3768 8 3494 14 2943 34 3732
31 1336073 PRITTESH SINGH           10 3815 8 3494 15 2816 33 3746
32 1352286 NIDHI                    25 3136 5 3751 2 3850 32 3758
33 1220144 ANKIT MISHRA             15 3677 10 3224 6 3657 31 3773
34 1376925 ASHISH MAURYA            17 3594 8 3494 5 3716 30 3787
35 1212194 HARSHIT SRIVASTAVA       10 3815 14 2725 6 3657 30 3787
36 1324379 ROHAN KUMAR JHA          10 3815 8 3494 11 3249 29 3795
37 1334618 JATIN                    12 3768 11 3080 4 3774 27 3827
38 1374189 CHIRAG VASHISHT          11 3789 5 3751 10 3333 26 3842
39 1370901 MOHIT YADAV              11 3789 3 3880 9 3415 23 3868
40 1338253 MONALISA PRIYADARSHINI   4 3891 8 3494 8 3524 20 3888
41 1349747 SAM SONDHI               10 3815 2 3894 7 3595 19 3891
42 1353070 DEVANSHU RAJPUT          4 3891 7 3592 4 3774 15 3902
43 1355071 KSHITIZE MANGLA          4 3891 8 3494 0 3893 12 3905
44 1356930 ISHAAN KANDPAL           -2 3911 -1 3910 9 3415 6 3908