REVISON - MAIN - SR-IZ TEST ON 25.08.2018 RESULT (ATTENDED : 3556)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
REVISON - MAIN - SR-IZ  TEST ON 25.08.2018 RESULT (ATTENDED : 3556)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1425762 SATYAM                     101 62 84 45 67 208 252 49
2 1344763 SAKSHAM SONI               101 62 70 135 46 725 217 138
3 1324394 RITIK RAJ                  88 217 36 822 61 310 185 307
4 1383843 ANANT                      69 666 56 327 48 652 173 392
5 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH        79 408 36 822 31 1636 146 660
6 1371764 RAHUL YADAV                47 1427 41 668 51 545 139 754
7 1330998 ASHWANI TANWAR             61 896 41 668 33 1473 135 802
8 1379750 ARYAN GAUTAM               30 2309 50 455 34 1406 114 1129
9 1344781 TUSHAR KHANDURI            62 860 15 2031 35 1329 112 1168
10 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH     6 3433 39 738 59 354 104 1351
11 1337305 NIKITA SINGH               29 2360 15 2031 39 1078 83 1849
12 1372298 SURAJ SINGH                26 2511 16 1925 25 2195 67 2266
13 1380321 KANCHAN CHOWDHARY          18 2906 18 1769 30 1746 66 2303
14 1490446 ARYAN ANAND                21 2766 10 2506 33 1473 64 2364
15 1370901 MOHIT YADAV                20 2812 22 1488 21 2571 63 2396
16 1380856 JATIN CHAUHAN              12 3200 20 1621 18 2872 50 2826
17 1361803 ASHISH KUMAR               23 2669 7 2804 19 2770 49 2851
18 1389924 RAHUL VYAS                 4 3498 22 1488 15 3135 41 3056
19 1333216 SUJYOTI JHA                9 3333 6 2902 25 2195 40 3079
20 1565869 ABHINAV RAJ                23 2669 1 3361 16 3043 40 3079
21 1352286 NIDHI                      8 3375 1 3361 15 3135 24 3420
22 1376994 VAISHNAVI SINGH            1 3566 7 2804 10 3465 18 3484
23 1334618 JATIN                      7 3406 6 2902 4 3662 17 3491
24 1336073 PRITTESH SINGH             -4 3666 -3 3625 15 3135 8 3540