PTA2 - SR-IZ (INCOMING) ADV TEST ON 26.08.2018 RESULT (ATTENDED : 3410)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PTA2 - SR-IZ (INCOMING) ADV TEST  ON 26.08.2018 RESULT (ATTENDED : 3410)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (88) M-RANK PHY   (88) P-RANK CHE    (88) C-RANK TOT (264) T-RANK
1 1425762 SATYAM                76 133 72 53 24 419 172 114
2 1344763 SAKSHAM SONI 76 133 42 311 29 520 147 222
3 1324394 RITIK RAJ             74 156 26 852 14 1008 114 446
4 1383843 ANANT                 50 908 44 316 14 1008 108 514
5 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH   64 402 36 474 2 2660 102 590
6 1344781 TUSHAR KHANDURI       52 801 8 2437 8 1740 68 1245
7 1330998 ASHWANI TANWAR        40 1339 4 2954 10 1436 54 1652
8 1371764 RAHUL YADAV           10 2995 32 625 4 2390 46 1924
9 1389924 RAHUL VYAS            22 2334 8 2437 0 2936 30 2584