PASS NEET (NEET MODEL) ON 20.08.2018 RESULT (ATTENDED :254)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PASS NEET  (NEET MODEL) ON 20.08.2018 RESULT  (ATTENDED :254)
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1555034 ABHISHEK AHLAWAT           121 55 142 28 165 1 156 8 584 7
2 1330631 AYUSH KUMAR                145 14 150 16 140 13 145 16 580 10
3 1579255 HARSHAL PANCHAL            132 32 133 48 150 7 155 9 570 13
4 1565739 ADARSH KUMAR MISHRA        156 5 162 5 78 77 137 24 533 18
5 1579380 SEEMA SEHRAWAT             145 14 141 31 145 9 101 74 532 19
6 1578946 SUPRABHA                   130 35 160 7 121 26 117 51 528 22
7 1573081 SAI MIRMITH SEKHAR         144 16 122 70 97 46 161 5 524 23
8 1573181 CHANDINI SUREKHA           128 38 139 33 116 30 136 26 519 25
9 1566590 PRIYANSHI JHA              138 22 147 18 105 40 123 42 513 26
10 1558565 RITIKA GUPTA               126 43 137 40 127 24 119 49 509 28
11 1578951 RAKSHA JOSHI               138 22 137 40 63 100 138 23 476 39
12 1578424 DRAKSHA PARVEEN            105 81 131 51 102 41 111 60 449 50
13 1573454 DEEPENDER SHARMA           53 205 145 23 114 32 123 42 435 56
14 1564226 AKSHITA SAXENA             99 93 132 50 93 53 102 71 426 62
15 1383824 ANKIT SINGH                137 24 125 60 48 121 85 99 395 72
16 1582200 ANJALI KUMARI              103 86 92 131 94 50 96 84 385 75
17 1578211 AMIT KUMAR                 118 62 126 59 21 191 118 50 383 77
18 1570003 HARSHIT SEHRAWAT           108 73 122 70 51 119 93 88 374 80
19 1568114 ANAMIKA SHARMA             96 107 103 109 58 106 106 65 363 86
20 1583083 PRATEEK KUMAR              143 17 128 56 25 179 62 145 358 88
21 1569282 MUKUL KUMAR                67 176 87 145 65 97 113 54 332 101
22 1569992 ANSHALIKA VERMA            73 165 119 75 85 66 52 163 329 106
23 1572399 ADITYA                     118 62 112 91 14 209 84 101 328 108
24 1574046 VINAMARRATA SNEHA SINGH    62 186 81 156 60 104 101 74 304 126
25 1553808 RITIK                      60 191 115 82 47 124 75 115 297 129
26 1579626 AKASH KUMAR                66 179 105 103 55 109 47 172 273 139
27 1573949 RAHUL KUMAR                93 117 106 100 32 163 37 189 268 144
28 1582450 SHIVAM KUMAR               36 229 39 224 69 91 82 103 226 169
29 1583750 RINA PRAMANIK              91 125 89 140 -1 246 44 176 223 172
30 1583748 SAVITA                     76 162 61 195 26 177 21 218 184 201
31 1581372 KANUPRIYA VASHISHTHA       58 199 69 173 14 209 14 231 155 216
32 1565785 NAMAN BHARDWAJ             29 236 25 239 10 217 43 178 107 234