(MAIN) XII PASS IIT FAST TRACK ON 06.08.2018 RESULT (ATTENDED :646)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAIN) XII PASS IIT  FAST TRACK ON 06.08.2018 RESULT  (ATTENDED :646)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1582520 SHREY GOYAL                   90 34 41 161 90 49 221 49
2 1560764 SHOBHEET PANDEY               96 21 37 206 86 65 219 50
3 1581455 TINKU                         61 179 64 42 88 53 213 59
4 1570020 KESHAV JHA                    84 56 36 221 84 72 204 72
5 1481911 VIDYOTMA                      97 20 36 221 51 272 184 102
6 1576364 SATYAM PRATAP SINGH           66 140 54 85 56 224 176 113
7 1557780 PRAJESH RAJ SINGH             42 317 50 110 82 80 174 120
8 1565869 ABHINAV RAJ                   78 84 40 175 55 235 173 122
9 1581780 AYUSH VATS                    65 147 42 154 65 158 172 125
10 1557864 LOKESH VERMA                  58 200 40 175 71 123 169 131
11 1568903 ASHWIN GUPTA                  71 113 53 91 45 315 169 131
12 1581778 ABHISHEK KUMAR                70 117 37 206 56 224 163 148
13 1565059 PRAGYAN SINGH                 54 228 38 194 68 142 160 154
14 1577829 JAI PRAKASH                   78 84 28 329 46 307 152 178
15 1566471 VIPIN KUMAR MISHRA            65 147 23 417 60 188 148 190
16 1580345 LAKSHAY VERMA                 57 205 17 503 54 248 128 255
17 1569216 SHRISTI VARSHNEY              60 186 30 302 37 387 127 259
18 1581822 ALOK MISHRA                   79 77 18 488 28 463 125 271
19 1575772 ANKIT JHA                     11 574 35 240 79 89 125 271
20 1559709 DURGESH MISHRA                35 373 37 206 48 295 120 291
21 1577385 RADHESHYAM TIWARI             39 335 35 240 43 334 117 309
22 1575032 JAYDEV                        59 193 31 287 22 517 112 324
23 1580347 PARAS NAYAL                   42 317 41 161 29 453 112 324
24 1580039 JARUL JANGID                  54 228 26 367 28 463 108 342
25 1556988 HARSH KUMAR                   42 317 16 515 49 290 107 344
26 1546123 VIVEK YADAV                   29 417 37 206 36 390 102 361
27 1578652 NAMAN KAUSHIK                 6 594 22 432 74 108 102 361
28 1567658 ADITYA VASHISHTHA             33 392 30 302 38 382 101 368
29 1582444 AMMAN AGRAWAL                 41 323 21 441 39 371 101 368
30 1572377 AMARTYA GIRI                  24 467 23 417 45 315 92 420
31 1569988 MRIDUL KUMAR                  45 292 22 432 15 565 82 462
32 1570118 SATYAVIR KUMAR SINGH          0 639 80 16 0 640 80 466
33 1547948 DEEPAK RATHORE                22 488 23 417 29 453 74 497
34 1559470 DAKESH RANA                   13 559 41 161 13 571 67 521
35 1582128 AMIR KHAN                     12 571 25 381 28 463 65 530
36 1582814 SAURAV SHARMA                 19 516 18 488 28 463 65 530
37 1546325 SUMANT KUMAR                  12 571 30 302 19 540 61 546
38 1566641 ARPIT PATEL                   23 474 17 503 19 540 59 549
39 1579580 VISHAL SINGH BHANDARI         29 417 17 503 12 577 58 552
40 1563562 SHIVANI                       27 441 8 603 19 540 54 563
41 1555396 NAVNEET TANAJI  19 516 4 635 26 484 49 585
42 1577504 SAMRAT SINGH  16 540 8 603 12 577 36 607
43 1583637 ANKUSH SINGH                  6 594 9 590 8 605 23 631
44 1534235 VIKASH SINGH                  8 582 9 590 6 617 23 631
45 1565859 KALI KISHAN TIWARI            0 639 8 603 13 571 21 635
46 1553495 GULSHAN KUMAR                 -3 643 4 635 -2 641 -1 645