(MAIN) XI IIT REG ON 30.07.2018 RESULT (ATTENDED :957)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAIN) XI IIT REG ON 30.07.2018 RESULT  (ATTENDED :957)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1517555 MUJTABAH JAVED MALIK 115 26 14 745 47 316 176 205
2 1574487 HARKIRAT SINGH       65 299 12 771 29 622 106 550
3 1573091 SAHIL KHOKHAR        58 363 26 586 15 814 99 586
4 1520391 ADITYA YADAV         49 452 30 527 13 837 92 611
5 1567638 SHUDHOPAM SINGH      23 739 28 548 22 724 73 714
6 1565759 KARTIK SHARMA        25 717 28 548 17 787 70 727
7 1558587 ARYAN SRIVASTAVA     34 615 21 653 14 824 69 734
8 1566013 SHOVIK SARDAR        34 615 13 761 15 814 62 768
9 1565792 VIPUL GUPTA          29 671 19 684 11 864 59 785
10 1575921 ADITYAVARDHAN SINGH  28 684 7 843 21 739 56 798
11 1577830 ROHIT BHARDWAJ       42 518 -1 924 13 837 54 812
12 1562242 AARYAN SINGH         17 808 -5 945 20 754 32 883
13 1573795 AARAV BORAH          16 818 -3 932 8 890 21 912
14 1581204 AKASH KUMAR YADAV    0 948 9 809 8 890 17 923
15 1574651 NIKHIL YADAV         -2 953 10 795 0 945 8 945