JR-IZ ADV TEST ON 28.07.2018 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
JR-IZ  ADV TEST  ON 28.07.2018 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (88) M-RANK PHY   (88) P-RANK CHE    (88) C-RANK TOT (264) T-RANK
1 1189660 NISHKARSH LUTHRA                         30 391 50 89 10 3658 90 110
2 1462462 PRIYA AGRAWAL                            28 471 20 983 18 1965 66 195
3 1470496 HUNNY SINGH                              26 606 32 306 4 5160 62 220
4 1515508 ADITI PATHAK                             28 471 8 3550 18 1965 54 297
5 1518510 RASHIK RAJ                               4 4805 42 154 8 4271 54 297
6 1462120 PALAK PRATEEK                            22 925 14 1873 12 3339 48 373
7 1511500 PLAKSHA                                  18 1406 10 2864 14 2795 42 478
8 1458511 RUCHIKA PANJA                            8 3669 26 527 8 4271 42 478
9 1508618 SAVIGYA GARG                             16 1723 4 4769 22 1272 42 478
10 1460261 ASLESHA DE                               10 3067 20 983 8 4271 38 557
11 1458879 PRATYASHU SHEKHAR                        8 3669 22 798 4 5160 34 637
12 1458389 ANURAG TAKALKAR                          6 4183 20 983 8 4271 34 637
13 1475984 YERRA SRIRAM MAYUKH                      12 2547 12 2388 8 4271 32 681
14 1458886 YASH BHARTARI                            12 2547 16 1527 4 5160 32 681
15 1462461 DEV TYAGI                                12 2547 16 1527 4 5160 32 681
16 1481561 KISLAY KRISHNAN                          4 4805 28 439 0 5801 32 681
17 1458622 SURABHI KUMARI                           -2 5812 20 983 12 3339 30 738
18 1456900 NEIELOTPAL RAO                           12 2547 18 1189 0 5801 30 738
19 1518492 KAVISH RAJ                               0 5589 20 983 8 4271 28 787
20 1462304 NIKHIL TIWARI                            8 3669 12 2388 8 4271 28 787
21 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT                       10 3067 6 4066 12 3339 28 787
22 1467085 ADITYA RAJ SINGH                         8 3669 18 1189 0 5801 26 839
23 1460701 GURU VACHAN                              8 3669 10 2864 4 5160 22 931
24 1171695 TEJA BHAVANI SHANKAR 6 4183 10 2864 4 5160 20 976
25 1523281 SACHI SINGH                              -8 6119 6 4066 18 1965 16 1056
26 1489066 AYUSH KUMAR SINGH                        2 5196 14 1873 0 5801 16 1056
27 1468738 DIVYA SURI                               -2 5812 4 4769 14 2795 16 1056
28 1519878 ANKIT KUMAR                              0 5589 4 4769 8 4271 12 1129