JR-IZ ADV TEST ON 25.08.2018 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
JR-IZ  ADV TEST  ON 25.08.2018 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (60) M-RANK PHY   (60) P-RANK CHE    (60) C-RANK TOT (180) T-RANK
1 1189660 NISHKARSH LUTHRA                         44 244 40 105 28 3217 112 136
2 1515508 ADITI PATHAK                             36 458 11 1709 35 2125 82 297
3 1523281 SACHI SINGH                              24 1061 10 1915 45 824 79 324
4 1458879 PRATYASHU SHEKHAR                        26 911 14 1188 33 2396 73 387
5 1171695 TEJA BHAVANI SHANKAR 25 988 26 327 17 4884 68 451
6 1462120 PALAK PRATEEK                            17 1844 6 3082 44 1011 67 464
7 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT                       18 1702 17 822 30 2869 65 493
8 1508618 SAVIGYA GARG                             17 1844 9 2162 38 1673 64 515
9 1462461 DEV TYAGI                                10 3171 18 738 34 2258 62 541
10 1462449 TUSHAR JAIN                              8 3670 18 738 36 2016 62 541
11 1470496 HUNNY SINGH                              12 2723 10 1915 40 1458 62 541
12 1458886 YASH BHARTARI                            7 3916 16 937 35 2125 58 628
13 1475984 YERRA SRIRAM MAYUKH                      15 2162 18 738 22 4140 55 681
14 1518510 RASHIK RAJ                               -2 5986 19 657 37 1822 54 700
15 1462304 NIKHIL TIWARI                            6 4150 15 1053 33 2396 54 700
16 1462462 PRIYA AGRAWAL                            4 4633 15 1053 34 2258 53 719
17 1467085 ADITYA RAJ SINGH                         12 2723 28 285 12 5497 52 743
18 1458511 RUCHIKA PANJA                            5 4401 10 1915 36 2016 51 760
19 1514904 VAIBHAV SINGH                            6 4150 11 1709 31 2701 48 814
20 1519878 ANKIT KUMAR                              5 4401 13 1330 29 3040 47 832
21 1460261 ASLESHA DE                               10 3171 2 4585 31 2701 43 931
22 1458389 ANURAG TAKALKAR                          4 4633 19 657 14 5273 37 1053
23 1489066 AYUSH KUMAR SINGH                        22 1238 -1 5609 13 5389 34 1114
24 1518492 KAVISH RAJ                               8 3670 2 4585 19 4603 29 1199
25 1481561 KISLAY KRISHNAN                          0 5608 4 3826 23 4001 27 1246
26 1458622 SURABHI KUMARI                           -6 6264 -2 5833 34 2258 26 1257
27 1460701 GURU VACHAN                              4 4633 -1 5609 22 4140 25 1266