JR-IZ ADV TEST ON 13.08.2018 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
JR-IZ  ADV TEST  ON 13.08.2018 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (61) M-RANK PHY   (61) P-RANK CHE    (61) C-RANK TOT (183) T-RANK
1 1189660 NISHKARSH LUTHRA                         24 468 14 561 26 223 64 133
2 1462120 PALAK PRATEEK                            14 1166 8 1192 21 402 43 216
3 1515508 ADITI PATHAK                             21 602 9 1057 11 1046 41 229
4 1458886 YASH BHARTARI                            16 938 4 1854 16 671 36 268
5 1458389 ANURAG TAKALKAR                          14 1166 4 1854 12 960 30 333
6 1467085 ADITYA RAJ SINGH                         6 2546 14 561 7 1534 27 354
7 1523281 SACHI SINGH                              5 2663 5 1668 16 671 26 367
8 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT                       6 2546 11 793 8 1380 25 378
9 1462304 NIKHIL TIWARI                            20 664 1 2365 2 2312 23 407
10 1458511 RUCHIKA PANJA                            11 1624 -4 2899 12 960 19 456
11 1171695 TEJA BHAVANI SHANKAR 14 1166 0 2524 0 2609 14 513
12 1460701 GURU VACHAN                              7 2338 2 2216 3 2162 12 537
13 1458622 SURABHI KUMARI                           12 1456 6 1499 -6 2972 12 537
14 1489066 AYUSH KUMAR SINGH                        5 2663 1 2365 3 2162 9 553