JR-IZ ADV TEST ON 06.08.2018 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
JR-IZ  ADV TEST  ON 06.08.2018 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (62) M-RANK PHY   (62) P-RANK CHE    (62) C-RANK TOT (186) T-RANK
1 1189660 NISHKARSH LUTHRA                         22 404 45 39 16 740 83 88
2 1458389 ANURAG TAKALKAR                          22 404 35 129 18 618 75 104
3 1467085 ADITYA RAJ SINGH                         32 132 15 1400 17 672 64 144
4 1470496 HUNNY SINGH                              10 1387 15 1400 25 324 50 202
5 1475984 YERRA SRIRAM MAYUKH                      9 1548 21 637 14 894 44 231
6 1515508 ADITI PATHAK                             14 898 15 1400 14 894 43 240
7 1481561 KISLAY KRISHNAN                          6 2016 21 637 13 992 40 257
8 1508618 SAVIGYA GARG                             7 1840 19 819 13 992 39 263
9 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT                       11 1249 19 819 7 1629 37 276
10 1456900 NEIELOTPAL RAO                           -1 2861 11 2046 24 349 34 301
11 1462461 DEV TYAGI                                5 2139 19 819 10 1266 34 301
12 1171695 TEJA BHAVANI SHANKAR 3 2454 23 500 6 1798 32 321
13 1458886 YASH BHARTARI                            8 1696 15 1400 8 1496 31 330
14 1523281 SACHI SINGH                              11 1249 11 2046 8 1496 30 334
15 1462462 PRIYA AGRAWAL                            13 990 14 1562 -1 2745 26 370
16 1460261 ASLESHA DE                               10 1387 8 2507 5 1953 23 394
17 1462304 NIKHIL TIWARI                            6 2016 8 2507 9 1378 23 394
18 1489066 AYUSH KUMAR SINGH                        8 1696 14 1562 0 2643 22 406
19 1460701 GURU VACHAN                              -2 2921 9 2368 10 1266 17 443