JR-IZ ADV TEST ON 04.08.2018 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
JR-IZ  ADV TEST  ON 04.08.2018 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (62) M-RANK PHY   (62) P-RANK CHE    (62) C-RANK TOT (186) T-RANK
1 1189660 NISHKARSH LUTHRA                         29 314 43 135 36 658 108 196
2 1456900 NEIELOTPAL RAO                           26 422 41 170 28 1415 95 278
3 1467085 ADITYA RAJ SINGH                         11 2170 36 243 26 1673 73 542
4 1458389 ANURAG TAKALKAR                          25 470 32 343 10 4962 67 674
5 1462304 NIKHIL TIWARI                            5 4052 37 225 17 3403 59 956
6 1470496 HUNNY SINGH                              10 2443 37 225 10 4962 57 1051
7 1462462 PRIYA AGRAWAL                            8 3035 24 684 18 3162 50 1419
8 1458886 YASH BHARTARI                            14 1524 19 1153 16 3620 49 1471
9 1523281 SACHI SINGH                              1 5419 17 1411 30 1188 48 1548
10 1462461 DEV TYAGI                                9 2726 20 1019 12 4562 41 2059
11 1508618 SAVIGYA GARG                             10 2443 14 2031 15 3865 39 2251
12 1458879 PRATYASHU SHEKHAR                        19 839 15 1820 5 5838 39 2251
13 1462120 PALAK PRATEEK                            2 5112 14 2031 22 2385 38 2338
14 1518492 KAVISH RAJ                               -1 6029 29 441 8 5354 36 2534
15 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT                       13 1713 11 2835 12 4562 36 2534
16 1462449 TUSHAR JAIN                              3 4812 24 684 8 5354 35 2646
17 1458622 SURABHI KUMARI                           9 2726 14 2031 12 4562 35 2646
18 1511500 PLAKSHA                                  4 4419 13 2290 15 3865 32 3001
19 1460261 ASLESHA DE                               4 4419 14 2031 13 4312 31 3112
20 1489066 AYUSH KUMAR SINGH                        4 4419 22 835 -1 6409 25 3805
21 1171695 TEJA BHAVANI SHANKAR 4 4419 10 3151 9 5171 23 4017
22 1515508 ADITI PATHAK                             5 4052 8 3834 10 4962 23 4017
23 1458511 RUCHIKA PANJA                            17 1061 1 5974 5 5838 23 4017
24 1460701 GURU VACHAN                              10 2443 6 4511 5 5838 21 4210
25 1519878 ANKIT KUMAR                              1 5419 -2 6410 9 5171 8 5360