(ADV) XII PASS IIT FAST TRACK ON 30.07.2018 RESULT (ATTENDED :475)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(ADV) XII PASS IIT  FAST TRACK ON 30.07.2018 RESULT  (ATTENDED :475)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (62) M-RANK PHY   (62) P-RANK CHE    (62) C-RANK TOT (186) T-RANK
1 1570118 SATYAVIR KUMAR SINGH          11 237 59 1 50 16 120 9
2 1560764 SHOBHEET PANDEY               39 8 39 28 40 91 118 13
3 1565059 PRAGYAN SINGH                 20 86 53 5 35 151 108 30
4 1568903 ASHWIN GUPTA                  16 144 36 46 36 139 88 74
5 1557864 LOKESH VERMA                  3 435 35 48 43 68 81 103
6 1547971 DIVAKAR MISHRA                23 62 25 138 33 175 81 103
7 1565869 ABHINAV RAJ                   17 128 30 86 31 197 78 109
8 1581455 TINKU                         15 162 29 100 32 186 76 119
9 1576364 SATYAM PRATAP SINGH           16 144 31 80 24 288 71 143
10 1566630 MOHIT KUMAR                   12 214 26 124 28 236 66 172
11 1557780 PRAJESH RAJ SINGH             11 237 18 234 37 128 66 172
12 1570020 KESHAV JHA                    13 197 20 208 33 175 66 172
13 1567658 ADITYA VASHISHTHA             14 175 24 148 27 252 65 181
14 1481911 VIDYOTMA                      6 352 23 158 36 139 65 181
15 1563285 RITU TIWARI                   13 197 28 108 20 336 61 203
16 1559709 DURGESH MISHRA                10 261 28 108 20 336 58 224
17 1575772 ANKIT JHA                     3 435 14 300 40 91 57 236
18 1546325 SUMANT KUMAR                  17 128 21 190 15 380 53 263
19 1582814 SAURAV SHARMA                 15 162 18 234 19 344 52 268
20 1547948 DEEPAK RATHORE                3 435 12 324 36 139 51 274
21 1578652 NAMAN KAUSHIK                 6 352 12 324 32 186 50 277
22 1577829 JAI PRAKASH                   15 162 15 285 18 354 48 287
23 1572377 AMARTYA GIRI                  10 261 17 250 20 336 47 295
24 1569216 SHRISTI VARSHNEY              19 101 22 175 3 451 44 310
25 1556126 SACHIN KUMAR                  8 291 16 262 19 344 43 313
26 1567809 NIKHIL TIWARI                 6 352 15 285 20 336 41 322
27 1559470 DAKESH RANA                   8 291 18 234 11 409 37 350
28 1569988 MRIDUL KUMAR                  6 352 18 234 11 409 35 361
29 1563562 SHIVANI                       9 278 9 373 17 364 35 361
30 1546123 VIVEK YADAV                   7 322 23 158 4 444 34 366
31 1553495 GULSHAN KUMAR                 6 352 10 355 16 369 32 376
32 1565859 KALI KISHAN TIWARI            7 322 9 373 13 397 29 394
33 1566471 VIPIN KUMAR MISHRA            5 371 11 340 9 419 25 415
34 1566641 ARPIT PATEL                   14 175 0 457 4 444 18 443
35 1577504 SAMRAT SINGH CHAUHAN          2 452 12 324 3 451 17 446
36 1555396 NAVNEET TANAJI CHIMANSHETTE   1 462 4 440 -2 467 3 473