X FOUNDATION - 22.07.2018 RESULT (ATTENDED : 452)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
X FOUNDATION  - 22.07.2018 RESULT  (ATTENDED : 452)
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT        32 RANK MATHS   96 RANK BIO           44 RANK PHY         44 RANK CHE       44 RANK TOTAL    260 RANK
1 1440961 KARTIKEYA SINGH                     32 145 96 43 44 42 39 126 44 66 255 14
2 1478836 ARYAN DABAS                         32 145 96 43 39 77 34 223 44 66 245 29
3 1389267 YUG  SHARMA                         32 145 91 62 38 88 39 126 39 126 239 38
4 1461307 SHIVANSH PRATAP SINGH               27 245 83 114 44 42 39 126 44 66 237 43
5 1331081 SAKSHAM MISHRA                      32 145 91 62 23 289 36 135 44 66 226 64
6 1363492 AYUSHI NEHRA                        32 145 74 169 39 77 39 126 34 198 218 86
7 1345204 BHAVYA GOYAL                        27 245 88 77 39 77 16 376 44 66 214 97
8 1511151 SNEHA RAI                           32 145 66 229 39 77 26 301 44 66 207 122
9 1325424 ROHAN SUTRADHAR                     32 145 64 241 29 207 35 149 39 126 199 150
10 1458582 NIKUNJ BENIWAL                      32 145 65 239 34 134 21 344 44 66 196 160
11 1344243 MANOJ KUMAR                         32 145 78 146 36 104 34 223 13 401 193 173
12 1343509 AMAR PRASAD                         32 145 70 204 34 134 16 376 39 126 191 182
13 1476610 DAKSH DUA                           27 245 79 130 26 248 16 376 35 160 183 209
14 1495644 PRASUN KUMAR SINGH                  27 245 50 323 29 207 40 42 34 198 180 219
15 1476972 SHATAKSHI                           27 245 68 220 27 234 27 275 31 237 180 219
16 1443930 PRATHAMESH NARAYAN 27 245 78 146 14 377 15 381 39 126 173 238
17 1445299 VINAYAK ANAND                       27 245 40 364 33 150 35 149 36 152 171 243
18 1349656 CHETAN SHARMA                       27 245 63 248 28 228 22 325 21 345 161 280
19 1372017 SIDDHANT MISHRA                     17 368 83 114 24 276 11 414 26 289 161 280
20 1386179 PRATAKSHYA SHARMA                   22 314 60 267 18 342 31 241 21 345 152 301
21 1461309 CHIRAG VATS                         23 276 42 358 26 248 39 126 21 345 151 306
22 1338251 ASHISH JHA                          27 245 67 227 29 207 6 429 21 345 150 311
23 1330972 HARIKESH RANJAN SINHA               12 395 73 177 21 315 39 126 2 446 147 324
24 1436367 ANUSHA BADGUJAR                     27 245 38 369 14 377 36 135 26 289 141 336
25 1508605 AKSHITA KOTHARI                     24 259 32 389 39 77 21 344 11 413 127 357
26 1460320 ANKIT TIWARI                        2 439 43 353 23 289 29 262 17 368 114 371
27 1350551 AADITYA SINGH                       27 245 37 375 11 407 11 414 21 345 107 376
28 1470768 SHREYA SHEKHAR                      10 404 27 399 24 276 14 389 27 266 102 383
29 1366632 NEERAV ATRI                         -1 448 24 404 26 248 24 309 25 290 98 392
30 1360601 PRANAV KUMAR MISHRA                 15 373 32 389 12 393 27 275 10 418 96 394
31 1344882 SAHIL SINGH                         32 145 30 394 16 357 1 438 2 446 81 407
32 1518707 ARNAB HALDER                        18 347 31 393 4 442 14 389 13 401 80 410
33 1485911 TARUN SHRIVAS                       22 314 18 413 21 315 -1 444 17 368 77 413
34 1519253 VUDAYANA CHAITANYA KUMAR            9 409 12 423 14 377 14 389 23 310 72 416
35 1575256 MAYANK KUMAR BHARTI                 0 445 23 406 7 431 12 406 19 351 61 423
36 1442700 DIVYA                               12 395 9 430 15 366 0 440 13 401 49 428
37 1521928 VARDAAN GANDAS                      16 369 9 430 16 357 -2 448 8 427 47 430
38 1330168 AADARSH PRATAP MISHRA               7 425 1 444 18 342 -2 448 21 345 45 434
39 1330170 NEELESH PRATAP MISHRA               9 409 13 422 13 387 8 427 1 449 44 435
40 1504477 PRANEET KUMAR                       7 425 16 418 15 366 0 440 5 434 43 437