TEST TYPE-MAINS)-XII-STU-IIT-IC-SPARK,TEST DATE-09-07-2018 (TOTAL ATTEDANCE-68 )

TEST TYPE-MAINS)-XII-STU-IIT-IC-SPARK,TEST DATE-09-07-2018 (TOTAL ATTEDANCE-68 )
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1328267 SHUBHAM KUMAR JHA 51 20 52 20 52 33 155 20
2 1420007 VISHAL CHAUDHARY 47 21 46 23 51 34 144 21
3 1330953 SOUMYADEEP DAS 42 22 42 27 59 25 143 22
4 1383048 PRATYUSH ARYAN 35 24 42 27 50 36 127 26
5 1433264 SHUBHAM SINGH 13 41 52 20 58 27 123 27
6 1355767 ARYAN 14 39 65 14 42 40 121 28
7 1330472 SAJAL SINGHAL 24 30 43 25 52 33 119 29
8 1326662 ISHIKA BUDHIRAJA 31 27 32 32 48 37 111 30
9 1382752 ISHITA GAUR 16 36 48 22 40 44 104 31
10 1442888 SAKSHAM SINGH 14 39 36 30 50 36 100 36
11 1366417 HARSH 23 32 7 42 62 24 92 39
12 1330937 ADITI SINGH 7 44 38 29 41 42 86 40
13 1388164 PEDADA UDAY KIRAN 13 41 27 35 40 44 80 41
14 1408575 AARUSHI BISWAS -1 45 30 33 41 42 70 42
15 1438261 SHIVAM JHA 25 28 0 45 43 39 68 43
16 1329373 AKARSHITA PARVATIYAR 14 39 0 45 44 38 58 45