TEST TYPE-FOU)-VI-STU-NORTH ,TEST DATE-22-07-2018 (TOTAL ATTENDANCE-38)

TEST TYPE-FOU)-VI-STU-NORTH  ,TEST DATE-22-07-2018 (TOTAL ATTENDANCE-38)
S NO ROLL_NO NAME MAT

(32)
MR MATH

(96)
MR BIO

(44)
BR PHY

(44)
PR CHE

(44)
CR TOTAL

(260)
AIR
1 1515026 DHAIRYASH DIXIT 7 21 91 8 34 3 16 21 44 11 192 10
2 1474149 BHAWYA 2 26 78 16 29 11 11 28 39 21 159 15
3 1460364 RAKSHIT YADAV 12 15 70 20 29 11 8 30 39 21 158 18
4 1568063 PARNIKA BANERJEE 9 18 75 17 30 6 18 17 21 29 153 19
5 1515433 SANYAM MUKESH 7 21 80 15 11 30 24 14 26 27 148 21
6 1487928 PRANAMYA CHANDRA 3 22 88 11 17 26 11 28 28 26 147 22
7 1461295 PIRUSH KUMAR JHA 12 15 42 26 29 11 11 28 36 22 130 23
8 1507407 ABHISHEK CHAUDHARY -6 31 42 26 29 11 19 16 39 21 123 24
9 1473544 VISHAL KUMAR KUSHWAHA -5 30 37 28 21 21 16 21 39 21 108 27
10 1520377 APRAJITA MISHRA -3 28 30 29 19 24 12 25 23 28 81 30
11 1579733 HARSHITA 0 27 3 32 34 3 3 32 18 30 58 32