TEST TYPE-FOU)-VI-STU-NORTH ,TEST DATE-08-07-2018 (TOTAL ATTENDANCE- 35 )

TEST TYPE-FOU)-VI-STU-NORTH ,TEST DATE-08-07-2018 (TOTAL ATTENDANCE-   35 )
S NO ROLL_NO NAME MAT

(32)
MR MATH

(96)
MR BIO

(44)
BR PHY

(44)
PR CHE

(44)
CR TOTAL

(260)
AIR
1 1515026 DHAIRYASH DIXIT 17 10 52 17 36 12 36 2 44 7 185 7
2 1459232 SAMYAK KUMAR SINGH 9 18 55 14 34 15 16 18 40 9 154 13
3 1487928 PRANAMYA CHANDRA 3 28 62 9 39 9 3 29 44 7 151 15
4 1498148 ISHAA PRIYADARSHAN 2 30 54 16 31 17 18 15 39 16 144 17
5 1568063 PARNIKA BANERJEE 3 28 47 20 40 3 11 23 39 16 140 18
6 1461295 PIRUSH KUMAR JHA 7 23 58 13 23 26 14 19 26 29 128 21
7 1460364 RAKSHIT YADAV 12 16 42 21 36 12 4 26 26 29 120 23
8 1474149 BHAWYA 2 30 37 23 39 9 6 25 34 21 118 24
9 1515433 SANYAM MUKESH 12 16 27 24 17 28 1 30 44 7 101 26
10 1507407 ABHISHEK CHAUDHARY 8 19 -8 31 26 24 21 14 34 21 81 29
11 1473544 VISHAL KUMAR KUSHWAHA -7 31 18 30 15 30 3 29 29 25 58 31