TEST TYPE-(FOU)--vi-STU-NORTH ,TEST DATE-01-07-2018 (TOTAL ATTENDANCE- 35)

TEST TYPE-(FOU)--vi-STU-NORTH ,TEST DATE-01-07-2018 (TOTAL ATTENDANCE- 35)
S NO ROLL_NO NAME MAT

(32)
MR MATH

(96)
MR BIO

(44)
BR PHY

(44)
PR CHE

(44)
CR TOTAL

(260)
AIR
1 1515026 DHAIRYASH DIXIT 32 6 91 1 35 3 44 2 39 17 241 1
2 1459232 SAMYAK KUMAR SINGH 28 7 73 8 32 5 28 10 39 17 200 7
3 1498148 ISHAA PRIYADARSHAN 22 18 47 18 29 9 13 23 44 10 155 13
4 1460364 RAKSHIT YADAV 22 18 58 15 34 4 11 24 29 21 154 14
5 1487928 PRANAMYA CHANDRA 9 26 41 21 30 8 1 29 39 17 120 21
6 1461295 PIRUSH KUMAR JHA 22 18 34 26 24 11 21 18 18 28 119 22
7 1568063 PARNIKA BANERJEE 18 20 39 23 24 11 3 28 34 19 118 23
8 1515433 SANYAM MUKESH 2 30 42 20 19 17 16 22 24 25 103 25
9 1474149 BHAWYA 7 28 39 23 19 17 8 25 26 23 99 26
10 1473544 VISHAL KUMAR KUSHWAHA 17 23 36 25 2 29 -5 30 21 27 71 28
11 1457780 ISHIKA SINGH 22 18 14 29 8 26 3 28 16 30 63 29
12 1507407 ABHISHEK CHAUDHARY 8 27 11 30 12 24 5 26 16 30 52 30