TEST TYPE-CBSE)-VII-STU-NORTH,TEST DATE-15-07-2018

TEST TYPE-CBSE)-VII-STU-NORTH,TEST DATE-15-07-2018 
S NO ROLL_NO NAME MATH

(40)
MR BIO

(13)
BR PHY

(13)
PR CHE

(13)
CR TOTAL

(79)
1 1470415 KREETIJAYA 34 1 12 3 7 13 13 1 66
2 1476589 AAYUSH RAWAT 31 3 12 3 6 15 13 1 62
3 1464831 SATYAM KUMAR JHA 28 6 10 9 5 17 11.5 8 54.5
4 1514198 HARSH KUMAR JHA 24 11 11 6 4 19 12 8 51
5 1562340 PIYUSH KUMAR JHA 23 13 8 19 4 19 12.5 1 47.5
6 1462454 UJVAL SAI MUNAGALA 23 13 9 14 1 25 11 16 44
7 1480867 SAMRIDHI JOON 21 17 11 6 -A- -- 12 8 44
8 1520089 YASH RAJ 27 8 8 19 2 22 6.5 21 43.5
9 1469442 SUYASH BHANDARI 28 6 5 26 1 25 8.5 19 42.5
10 1461258 KASHISH YADAV 18 21 12 3 2 22 9.5 17 41.5
11 1487079 AKSHAY 16 22 10 9 5 17 7.5 20 38.5
12 1469444 SHAURYA BHANDARI 14 23 10 9 4 19 7 21 35
13 1502271 RUPAKSHI SAINI 10 27 13 1 0 30 11.5 8 34.5
14 1476585 MAJID RASOOL 8 28 5 26 2 22 7 21 22
15 1523730 KUNWAR SAMARTH BHATT 7 29 -A- -- 1 25 12 8 20
16 1495442 MANISHANKAR 4 30 4 29 1 25 4 28 13
17 1534232 VANSH BHARDWAJ 0 32 4 29 0 30 5.5 25 9.5
18 1487170 PRANSHU PATHAK 4 30 0 31 1 25 4 28 9