TEST TYPE-CBSE)-VI-STU-NORTH,TEST DATE-15-07-2018

TEST TYPE-CBSE)-VI-STU-NORTH,TEST DATE-15-07-2018 
S NO ROLL_NO NAME MATH

(40)
MR BIO

(13)
BR PHY

(13)
PR CHE

(13)
CR TOTAL

(79)
1 1515026 DHAIRYASH DIXIT 40 1 13 1 8 2 13 1 74
2 1459232 SAMYAK KUMAR SINGH 39 2 12 4 9 1 11.5 5 71.5
3 1498148 ISHAA PRIYADARSHAN 17 4 11 7 6 3 13 1 47
4 1461295 PIRUSH KUMAR JHA 14 5 11 7 0 7 12 5 37
5 1515433 SANYAM MUKESH 19 3 4 12 0 7 8 10 31
6 1474149 BHAWYA 5 8 12 4 1 4 12 5 30
7 1520377 APRAJITA MISHRA 12 6 12.5 1 0 7 5.5 13 30
8 1460364 RAKSHIT YADAV 5 8 12 4 1 4 11 8 29
9 1487928 PRANAMYA CHANDRA 3 10 11 7 0 7 13 1 27
10 1568063 PARNIKA BANERJEE 0 13 12.5 1 1 4 13 1 26.5
11 1473544 VISHAL KUMAR KUSHWAHA 11 7 5 11 0 7 7 12 23
12 1507407 ABHISHEK CHAUDHARY 1 12 7.5 10 0 7 10.5 8 19
13 1457780 ISHIKA SINGH 3 10 3 13 0 7 8 10 14
14 1579733 HARSHITA -A- -- -A- -- 0 7 0 14 0