TEST TYPE-ADV)-XII-STU-IIT-IC,TEST DATE 02-07-2018 (TOTAL ATTENDANCE-1941)

TEST TYPE-ADV)-XII-STU-IIT-IC,TEST DATE 02-07-2018 (TOTAL ATTENDANCE-1941)
S NO ROLL_NO NAME MAT

(62)
MR PHY

(62)
PR CHE

(62)
cr TOT

(186)
AIR
1 1357924 RAHUL JOSHI 10 498 21 238 31 64 62 193
2 1392904 DIVYA 3 699 29 143 10 430 42 373
3 1392893 ROHIT CHAUHAN 6 616 29 143 5 569 40 403
4 1391783 VAIBHAV 18 316 11 475 7 512 36 441
5 1353017 KUSHAGRA BHARDWAJ 3 699 19 276 14 339 36 441
6 1332029 AMUSHYA SINHA 6 616 15 375 5 569 26 545
7 1352302 NIKHIL M.V 4 663 10 499 6 535 20 610
8 1342109 RIA CHOUDHARI 5 644 6 612 5 569 16 657
9 1444185 VAIBHAV GUPTA 6 616 18 300 -9 792 15 666
10 1487491 VEDANT JAMWAL 0 759 10 499 0 700 10 710
11 1379872 NIKHIL KUMAR SINGH 3 699 6 612 -8 787 1 766
12 1393661 SAHIL KUMAR 1 728 1 721 -3 751 -1 778
13 1333179 AVIRAL MEHLAWAT 2 713 -3 776 -3 751 -4 785