Subjective Result CLASS VII Exame, Date 24-06-2018

Subjective Result CLASS VII  Exame, Date 24-06-2018 
S NO ROLL_NO NAME SECTION MATH

(40)
BIO

(13)
PHY

(13)
CHE

(13)
TOT
1 1470415 KREETIJAYA. VII 32 9.5 13 12 66.5
2 1469444 SHAURYA BHANDARI. VII 34.5 10 5 11.5 61
3 1462454 UJVAL SAI MUNAGALA. VII 32.5 12.5 4.5 7.5 57
4 1523730 KUNWAR SAMARTH BHATT. VII 24 12 12 9 57
5 1462466 ANANT AGRAWAL. VII 23.5 10 12 10.5 56
6 1476589 AAYUSH RAWAT. VII 18.5 10.5 13 12.5 54.5
7 1464831 SATYAM KUMAR JHA. VII 28.5 9.5 5 8.5 51.5
8 1562340 PIYUSH KUMAR JHA. VII 20 11 9 4 44
9 1469442 SUYASH BHANDARI. VII 12 10 11 9.5 42.5
10 1520089 YASH RAJ. VII 17.5 10 9 6 42.5
11 1502271 RUPAKSHI SAINI. VII 16.5 6 6 8 36.5
12 1495442 MANISHANKAR. VII 1 9 10.5 6.5 27
13 1476585 MAJID RASOOL. VII 11.5 5 4.5 3 24
14 1534232 VANSH BHARDWAJ. VII 2 2.5 2   6.5