SR-IZ (INCOMING) ADV TEST ON 30.06.2018 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
SR-IZ (INCOMING) ADV TEST  ON 30.06.2018 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (60) M-RANK PHY   (60) P-RANK CHE    (60) C-RANK TOT (180) T-RANK
1 1425762 SATYAM                                   48 31 57 6 42 134 147 8
2 1344763 SAKSHAM SONI                             48 31 45 156 30 1061 123 74
3 1324394 RITIK RAJ                                39 163 42 241 30 1061 111 143
4 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH                      33 369 48 105 24 1971 105 199
5 1389924 RAHUL VYAS                               18 1977 39 336 30 1061 87 512
6 1434557 RITEK SAXENA                             24 1104 36 472 24 1971 84 581
7 1344781 TUSHAR KHANDURI                          27 804 27 1233 24 1971 78 747
8 1371764 RAHUL YADAV                              18 1977 27 1233 27 1485 72 954
9 1337305 NIKITA SINGH                             15 2485 24 1718 30 1061 69 1057
10 1330998 ASHWANI TANWAR                           18 1977 27 1233 24 1971 69 1057
11 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH                   6 3478 33 638 27 1485 66 1149
12 1402919 RITICK ROUSHAN                           15 2485 30 894 21 2421 66 1149
13 1333293 AKARSH REDDY.T                           9 3346 30 894 27 1485 66 1149
14 1490446 ARYAN ANAND                              15 2485 18 2822 27 1485 60 1410
15 1378493 BHANU PRATAP SINGH                       12 2981 27 1233 21 2421 60 1410
16 1361803 ASHISH KUMAR                             12 2981 24 1718 24 1971 60 1410
17 1373353 HRITIK KUMAR                             12 2981 27 1233 21 2421 60 1410
18 1380934 SHUBHAM KUMAR                            15 2485 21 2245 24 1971 60 1410
19 1338092 YASHASVA LONKAR                          18 1977 18 2822 24 1971 60 1410
20 1336073 PRITTESH SINGH                           21 1501 21 2245 12 3349 54 1638
21 1333216 SUJYOTI JHA                              24 1104 15 3219 15 3145 54 1638
22 1376994 VAISHNAVI SINGH                          12 2981 21 2245 21 2421 54 1638
23 1379750 ARYAN GAUTAM                             21 1501 15 3219 12 3349 48 1816
24 1380321 KANCHAN CHOWDHARY                        27 804 12 3449 9 3460 48 1816
25 1380856 JATIN CHAUHAN                            27 804 12 3449 9 3460 48 1816
26 1383108 ANEESH YADAV                             15 2485 15 3219 18 2831 48 1816
27 1349747 SAM SONDHI                               12 2981 18 2822 18 2831 48 1816
28 1371780 PANKHUR NEGI                             9 3346 30 894 9 3460 48 1816
29 1376925 ASHISH MAURYA                            18 1977 15 3219 15 3145 48 1816
30 1381079 ABHISHEK SHARMA                          12 2981 15 3219 18 2831 45 1896
31 1388162 PRANAV DIKSHITH                          21 1501 15 3219 9 3460 45 1896
32 1352286 NIDHI                                    18 1977 12 3449 15 3145 45 1896
33 1372298 SURAJ SINGH                              9 3346 12 3449 21 2421 42 1955
34 1374189 CHIRAG VASHISHT                          12 2981 18 2822 12 3349 42 1955
35 1212194 HARSHIT SRIVASTAVA                       12 2981 18 2822 12 3349 42 1955
36 1220144 ANKIT MISHRA                             15 2485 15 3219 12 3349 42 1955
37 1334618 JATIN                                    9 3346 18 2822 12 3349 39 2002
38 1389644 ANURANJAN KESHAV                         6 3478 18 2822 15 3145 39 2002
39 1370901 MOHIT YADAV                              9 3346 12 3449 18 2831 39 2002
40 1324379 ROHAN KUMAR JHA                          9 3346 12 3449 18 2831 39 2002
41 1355071 KSHITIZE MANGLA                          18 1977 9 3525 9 3460 36 2032
42 1429093 AYUSH THAKUR                             18 1977 12 3449 6 3517 36 2032
43 1356930 ISHAAN KANDPAL                           12 2981 18 2822 6 3517 36 2032
44 1338253 MONALISA PRIYADARSHINI                   12 2981 9 3525 12 3349 33 2051
45 1374808 HARSHITA                                 9 3346 12 3449 6 3517 27 2070