SR-IZ (INCOMING) ADV TEST ON 23.07.2018 RESULT ( ATTENDED : 1876)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
SR-IZ (INCOMING) ADV TEST  ON 23.07.2018 RESULT ( ATTENDED : 1876)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (60) M-RANK PHY   (60) P-RANK CHE    (60) C-RANK TOT (180) T-RANK
1 1425762 SATYAM                     41 31 37 76 26 126 104 30
2 1344763 SAKSHAM SONI               34 116 35 99 23 223 92 74
3 1434557 RITEK SAXENA               39 47 36 91 13 1048 88 102
4 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH        39 47 24 484 21 311 84 132
5 1383843 ANANT                      19 1131 19 778 41 3 79 179
6 1324394 RITIK RAJ                  25 561 25 427 13 1048 63 509
7 1371764 RAHUL YADAV                22 822 21 658 10 1471 53 868
8 1379750 ARYAN GAUTAM               24 650 10 1439 19 461 53 868
9 1389924 RAHUL VYAS                 17 1370 18 847 16 709 51 943
10 1378493 BHANU PRATAP SINGH         13 1707 19 778 15 808 47 1117
11 1338280 CHARITRA                   12 1792 7 1642 28 95 47 1117
12 1380934 SHUBHAM KUMAR              15 1560 17 921 9 1586 41 1367
13 1383108 ANEESH YADAV               8 1870 22 581 10 1471 40 1407
14 1388162 PRANAV DIKSHITH            17 1370 15 1072 8 1683 40 1407
15 1334618 JATIN                      21 917 7 1642 11 1320 39 1437
16 1344781 TUSHAR KHANDURI            17 1370 9 1508 13 1048 39 1437
17 1361803 ASHISH KUMAR               14 1662 9 1508 15 808 38 1488
18 1372298 SURAJ SINGH                16 1494 10 1439 12 1200 38 1488
19 1336073 PRITTESH SINGH             18 1259 3 1810 17 622 38 1488
20 1333216 SUJYOTI JHA                18 1259 7 1642 12 1200 37 1524
21 1330998 ASHWANI TANWAR             6 1874 17 921 14 951 37 1524
22 1333293 AKARSH REDDY.T             19 1131 7 1642 10 1471 36 1560
23 1380321 KANCHAN CHOWDHARY          20 1021 8 1585 8 1683 36 1560
24 1349747 SAM SONDHI                 17 1370 14 1145 4 1860 35 1603
25 1338092 YASHASVA LONKAR            12 1792 13 1216 9 1586 34 1639
26 1212194 HARSHIT SRIVASTAVA         16 1494 10 1439 8 1683 34 1639
27 1402919 RITICK ROUSHAN             5 1875 13 1216 16 709 34 1639
28 1392384 KESHAV KUMAR               17 1370 -2 1874 19 461 34 1639
29 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH     12 1792 12 1286 9 1586 33 1668
30 1376994 VAISHNAVI SINGH            19 1131 7 1642 6 1802 32 1697
31 1220144 ANKIT MISHRA               20 1021 5 1741 5 1840 30 1750
32 1381079 ABHISHEK SHARMA            13 1707 5 1741 12 1200 30 1750
33 1429093 AYUSH THAKUR               20 1021 6 1708 3 1869 29 1776
34 1352286 NIDHI                      15 1560 4 1783 10 1471 29 1776
35 1370901 MOHIT YADAV                8 1870 6 1708 14 951 28 1799
36 1356930 ISHAAN KANDPAL             12 1792 10 1439 6 1802 28 1799
37 1371780 PANKHUR NEGI               16 1494 4 1783 7 1752 27 1810
38 1380856 JATIN CHAUHAN              16 1494 4 1783 3 1869 23 1859
39 1355071 KSHITIZE MANGLA            11 1830 7 1642 2 1873 20 1869
40 1353070 DEVANSHU RAJPUT            10 1854 -4 1876 11 1320 17 1874
41 1389644 ANURANJAN KESHAV           10 1854 -2 1874 6 1802 14 1876