SR-IZ (INCOMING) ADV TEST ON 21.07.2018 RESULT ( ATTENDED : 3427)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
SR-IZ (INCOMING) ADV TEST  ON 21.07.2018 RESULT ( ATTENDED : 3427)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (60) M-RANK PHY   (60) P-RANK CHE    (60) C-RANK TOT (180) T-RANK
1 1425762 SATYAM                  49 83 48 5 40 94 137 16
2 1324394 RITIK RAJ               44 221 28 341 32 266 104 140
3 1344763 SAKSHAM SONI            48 118 37 104 17 1156 102 154
4 1371764 RAHUL YADAV             29 1128 28 341 25 574 82 431
5 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH     41 334 12 1458 19 970 72 645
6 1330998 ASHWANI TANWAR          31 941 13 1341 9 2068 53 1329
7 1344781 TUSHAR KHANDURI         32 852 9 1797 11 1838 52 1370
8 1383843 ANANT                   23 1767 18 876 11 1838 52 1370
9 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH  23 1767 18 876 10 1934 51 1435
10 1490446 ARYAN ANAND             36 585 18 876 -5 3396 49 1530
11 1380934 SHUBHAM KUMAR           22 1889 6 2199 19 970 47 1631
12 1380321 KANCHAN CHOWDHARY       29 1128 3 2626 9 2068 41 1970
13 1383108 ANEESH YADAV            29 1128 2 2784 2 2962 33 2413
14 1380856 JATIN CHAUHAN           18 2434 19 797 -4 3374 33 2413
15 1220144 ANKIT MISHRA            24 1649 7 2062 -2 3296 29 2618
16 1379750 ARYAN GAUTAM            28 1227 -5 3378 6 2443 29 2618
17 1372298 SURAJ SINGH             26 1423 0 3053 -2 3296 24 2883
18 1389924 RAHUL VYAS              2 3427 26 420 -4 3374 24 2883
19 1374808 HARSHITA                16 2666 0 3053 6 2443 22 2991
20 1355071 KSHITIZE MANGLA         18 2434 -4 3354 8 2194 22 2991
21 1373353 HRITIK KUMAR            9 3376 8 1934 3 2841 20 3077
22 1361803 ASHISH KUMAR            16 2666 -3 3302 5 2569 18 3151
23 1336073 PRITTESH SINGH          11 3266 3 2626 4 2713 18 3151
24 1402919 RITICK ROUSHAN          12 3184 -6 3389 10 1934 16 3222
25 1333216 SUJYOTI JHA             10 3328 -5 3378 9 2068 14 3280
26 1334618 JATIN                   20 2152 -7 3406 0 3192 13 3302
27 1338253 MONALISA PRIYADARSHINI  15 2831 -1 3147 -3 3337 11 3341
28 1376994 VAISHNAVI SINGH         14 2971 -5 3378 0 3192 9 3369
29 1338092 YASHASVA LONKAR         12 3184 -3 3302 0 3192 9 3369
30 1389644 ANURANJAN KESHAV        15 2831 -5 3378 -2 3296 8 3383
31 1374189 CHIRAG VASHISHT         2 3427 5 2341 -1 3255 6 3406
32 1378493 BHANU PRATAP SINGH      6 3416 3 2626 -4 3374 5 3413
33 1429093 AYUSH THAKUR            4 3424 6 2199 -6 3403 4 3416
34 1376925 ASHISH MAURYA           14 2971 -7 3406 -5 3396 2 3419
35 1371780 PANKHUR NEGI            12 3184 -3 3302 -8 3418 1 3420
36 1353070 DEVANSHU RAJPUT         5 3421 -10 3422 -9 3420 -14 3427