SR-IZ (INCOMING) ADV TEST ON 02.07.2018 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
SR-IZ (INCOMING) ADV TEST  ON 02.07.2018 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (60) M-RANK PHY   (60) P-RANK CHE    (60) C-RANK TOT (180) T-RANK
1 1344763 SAKSHAM SONI                             46 26 24 41 19 94 89 19
2 1425762 SATYAM                                   47 21 27 22 10 352 84 24
3 1324394 RITIK RAJ                                28 211 27 22 21 64 76 55
4 1330998 ASHWANI TANWAR                           20 367 15 201 22 52 57 150
5 1402919 RITICK ROUSHAN                           18 423 11 328 16 149 45 245
6 1383843 ANANT                                    20 367 3 712 18 117 41 288
7 1379750 ARYAN GAUTAM                             18 423 9 419 12 271 39 314
8 1380934 SHUBHAM KUMAR                            18 423 13 253 6 510 37 331
9 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH                      18 423 16 173 2 683 36 341
10 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH                   3 804 21 69 12 271 36 341
11 1389924 RAHUL VYAS                               15 503 14 221 4 604 33 368
12 1344781 TUSHAR KHANDURI                          22 321 9 419 1 725 32 382
13 1380856 JATIN CHAUHAN                            22 321 6 568 3 647 31 394
14 1378493 BHANU PRATAP SINGH                       8 712 15 201 6 510 29 420
15 1337305 NIKITA SINGH                             7 737 6 568 12 271 25 456
16 1380321 KANCHAN CHOWDHARY                        21 344 3 712 -1 784 23 479
17 1361803 ASHISH KUMAR                             9 671 8 465 6 510 23 479
18 1338092 YASHASVA LONKAR                          4 788 17 148 0 759 21 510
19 1376994 VAISHNAVI SINGH                          8 712 10 362 3 647 21 510
20 1336073 PRITTESH SINGH                           2 817 9 419 7 467 18 545
21 1372298 SURAJ SINGH                              11 616 9 419 -2 803 18 545
22 1324379 ROHAN KUMAR JHA                          4 788 20 84 -7 835 17 561
23 1352286 NIDHI                                    7 737 6 568 4 604 17 561
24 1381079 ABHISHEK SHARMA                          8 712 9 419 -1 784 16 578
25 1355071 KSHITIZE MANGLA                          0 835 8 465 8 433 16 578
26 1334618 JATIN                                    11 616 7 507 -2 803 16 578
27 1338280 CHARITRA                                 2 817 11 328 3 647 16 578
28 1373353 HRITIK KUMAR                             7 737 6 568 2 683 15 584
29 1212194 HARSHIT SRIVASTAVA                       7 737 8 465 0 759 15 584
30 1392384 KESHAV KUMAR                             6 756 3 712 6 510 15 584
31 1353070 DEVANSHU RAJPUT                          8 712 1 787 6 510 15 584
32 1333216 SUJYOTI JHA                              10 647 4 653 0 759 14 600
33 1389644 ANURANJAN KESHAV                         0 835 9 419 5 554 14 600
34 1333293 AKARSH REDDY.T                           7 737 -1 825 4 604 10 629
35 1354253 RUSHIL KUMAR                             0 835 6 568 4 604 10 629
36 1340963 AAKANSHA KUMARI                          -4 839 16 173 -4 825 8 641
37 1388162 PRANAV DIKSHITH                          2 817 5 612 1 725 8 641
38 1356930 ISHAAN KANDPAL                           -7 840 10 362 0 759 3 654