(MAIN) XII PASS IIT FAST TRACK ON 21.07.2018 RESULT (ATTENDED :378)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAIN) XII PASS IIT  FAST TRACK ON 21.07.2018 RESULT  (ATTENDED :378)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1560764 SHOBHEET PANDEY        71 41 92 41 72 15 235 13
2 1570118 SATYAVIR KUMAR SINGH   9 298 88 52 81 6 178 51
3 1547971 DIVAKAR MISHRA         56 69 111 2 0 355 167 64
4 1557780 PRAJESH RAJ SINGH      46 103 81 75 32 99 159 71
5 1570020 KESHAV JHA             19 234 94 36 41 59 154 78
6 1565059 PRAGYAN SINGH          24 204 73 106 43 47 140 104
7 1568903 ASHWIN GUPTA           54 78 74 102 11 237 139 105
8 1557864 LOKESH VERMA           40 124 55 199 42 54 137 109
9 1565869 ABHINAV RAJ            78 20 45 251 6 285 129 124
10 1481911 VIDYOTMA               41 120 74 102 9 254 124 135
11 1559235 YATHARTH TYAGI         33 158 57 187 30 109 120 147
12 1546325 SUMANT KUMAR           1 344 65 146 41 59 107 176
13 1556126 SACHIN KUMAR           0 357 76 92 10 245 86 229
14 1559470 DAKESH RANA            4 331 70 122 11 237 85 233
15 1563285 RITU TIWARI            27 190 49 229 4 301 80 240
16 1566471 VIPIN KUMAR MISHRA     20 227 55 199 2 317 77 246
17 1569988 MRIDUL KUMAR           -1 363 63 159 11 237 73 260
18 1559709 DURGESH MISHRA         13 272 50 223 8 265 71 269
19 1547948 DEEPAK RATHORE         5 329 55 199 7 273 67 279
20 1546123 VIVEK YADAV            16 251 36 295 -4 373 48 323
21 1567809 NIKHIL TIWARI          -1 363 39 277 3 311 41 340
22 1567658 ADITYA VASHISHTHA      11 284 14 359 15 199 40 343