JR-IZ ADV TEST ON 16.07.2018 RESULT (ATTENDED : 1295)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
JR-IZ  ADV TEST  ON 16.07.2018 RESULT (ATTENDED : 1295)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (80) M-RANK PHY   (80) P-RANK CHE    (80) C-RANK TOT (240) T-RANK
1 1189660 NISHKARSH LUTHRA     56 1 60 1 28 89 144 1
2 1470496 HUNNY SINGH          26 100 24 91 20 207 70 57
3 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT   14 390 18 207 28 89 60 89
4 1508618 SAVIGYA GARG         16 312 12 435 22 159 50 142
5 1518492 KAVISH RAJ           12 484 26 68 4 858 42 209
6 1481561 KISLAY KRISHNAN      0 1096 12 435 30 73 42 209
7 1462449 TUSHAR JAIN          16 312 8 687 16 339 40 233
8 1458886 YASH BHARTARI        0 1096 20 163 18 258 38 260
9 1456900 NEIELOTPAL RAO       0 1096 22 119 10 548 32 334
10 1171695 TEJA BHAVANI SHANKAR -2 1159 6 789 28 89 32 334
11 1462461 DEV TYAGI            0 1096 22 119 10 548 32 334
12 1489066 AYUSH KUMAR SINGH    0 1096 8 687 12 491 20 482
13 1460701 GURU VACHAN          4 933 -6 1240 14 403 12 568
14 1458389 ANURAG TAKALKAR      8 700 -2 1173 -6 1228 0 660
15 1458622 SURABHI KUMARI       0 1096 -4 1212 -12 1293 -16 700