XI PMT IC (NEET MODEL) ON 25.06.2018 RESULT (ATTENDED : 74)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XI PMT IC (NEET MODEL) ON 25.06.2018 RESULT   (ATTENDED : 74)
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1463386 HRITIK SHOKEEN           159 2 156 2 170 1 165 3 650 1
2 1462451 VAISHNAVI SENGAR         138 9 136 9 125 12 176 1 575 3
3 1519121 CH.JAYA SANJANA          119 26 161 1 126 11 162 4 568 4
4 1459989 TUSHINNA                 121 23 152 4 135 5 124 17 532 5
5 1474547 SHIVANGI THAKUR          124 19 141 8 117 15 147 8 529 6
6 1495207 KIRTI                    98 46 123 16 135 5 133 13 489 11
7 1511487 SIMRAN MITTAL            110 34 130 13 81 33 167 2 488 13
8 1176087 VITASTA TIKU             90 56 155 3 131 6 106 22 482 14
9 1518500 KAPISHWER                110 34 110 24 100 26 156 6 476 15
10 1499357 CHAHAT YADAV             96 49 100 33 127 9 132 15 455 18
11 1482671 SHAURYA MANDERNA         116 30 129 15 101 24 100 26 446 21
12 1513701 GARGI SHARMA             91 55 105 27 94 30 142 11 432 23
13 1487482 MALLIKA SINHA            102 39 110 24 66 40 153 7 431 24
14 1520029 NEHA SHARMA              99 45 113 22 32 59 142 11 386 31
15 1464864 SINGDHA DUBEY            100 43 101 32 74 37 102 24 377 35
16 1527531 PRIYANKA                 69 67 86 44 62 41 143 9 360 38
17 1466223 ANUSHKA SINGH            101 40 91 39 50 47 111 21 353 39
18 1518739 PRANAV SHARMA            79 61 104 29 91 32 72 40 346 40
19 1511999 MUSKAN                   87 57 102 30 40 54 92 30 321 42
20 1508609 ASHISH GHOSH             121 23 86 44 31 60 80 36 318 44
21 1521330 MAYANK YADAV             105 37 46 63 78 35 89 31 318 44
22 1561160 SHIVAM CHAUDHARY         54 70 38 68 94 30 92 30 278 47
23 1546240 DIKSHA SULEKH            117 28 85 47 42 52 30 55 274 49
24 1463059 ABHILASHA MISHRA         97 47 71 52 28 63 57 46 253 54
25 1531257 SAKSHI GOSWAMI           70 66 49 61 34 58 50 49 203 60
26 1517024 SUDEEPTI MOHANTA         43 71 41 66 21 67 2 71 107 71