XI PMT IC (NEET MODEL) ON 18.06.2018 RESULT (ATTENDED : 78)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XI PMT IC (NEET MODEL) ON 18.06.2018 RESULT   (ATTENDED : 78)
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1463386 HRITIK SHOKEEN        162 4 156 10 153 3 167 2 638 1
2 1519121 CH.JAYA SANJANA       166 1 156 10 156 2 158 6 636 2
3 1459989 TUSHINNA              118 30 166 2 147 6 166 3 597 4
4 1474547 SHIVANGI THAKUR       139 14 166 2 116 24 167 2 588 7
5 1462451 VAISHNAVI SENGAR      156 6 155 12 119 23 147 14 577 10
6 1495207 KIRTI                 135 20 130 25 113 26 153 10 531 15
7 1518500 KAPISHWER             135 20 125 28 120 21 150 13 530 16
8 1513701 GARGI SHARMA          125 25 129 26 108 30 150 13 512 19
9 1495208 VEENU                 102 43 131 22 106 31 155 9 494 23
10 1176087 VITASTA TIKU          140 13 130 25 84 40 120 29 474 24
11 1511487 SIMRAN MITTAL         89 52 152 13 80 42 145 18 466 26
12 1499357 CHAHAT YADAV          113 33 125 28 61 53 155 9 454 28
13 1482671 SHAURYA MANDERNA      119 28 107 43 112 27 110 37 448 30
14   PRIYANSHU MADESHIA 150   162   82   53   447  
15 1464864 SINGDHA DUBEY         106 39 122 31 105 32 112 33 445 31
16 1466223 ANUSHKA SINGH         103 41 124 29 69 49 119 30 415 36
17 1546240 DIKSHA SULEKH         118 30 133 19 32 70 126 25 409 37
18 1511999 MUSKAN                75 61 130 25 66 50 136 19 407 39
19 1487482 MALLIKA SINHA         107 38 118 34 59 57 118 31 402 41
20 1508609 ASHISH GHOSH          127 23 109 41 42 65 108 39 386 43
21 1527531 PRIYANKA              45 73 115 36 63 52 146 17 369 44
22 1520029 NEHA SHARMA           75 61 101 48 29 72 130 21 335 49
23 1518739 PRANAV SHARMA         82 56 102 47 59 57 75 50 318 51
24 1521330 MAYANK YADAV          92 50 69 65 59 57 92 43 312 52
25 1463059 ABHILASHA MISHRA      94 49 70 63 27 74 50 69 241 67
26 1561160 SHIVAM CHAUDHARY      46 71 53 71 28 73 97 41 224 70
27 1517603 PINKY YADAV           20 77 34 74 60 54 47 71 161 74
28 1517024 SUDEEPTI MOHANTA      14 78 45 72 21 77 52 65 132 76