X FOUNDATION - 17.06.2018 RESULT (ATTENDED : 425)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
X FOUNDATION  - 17.06.2018 RESULT  (ATTENDED : 425)
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT        32 RANK MATHS   96 RANK BIO           44 RANK PHY         44 RANK CHE       44 RANK TOTAL    260 RANK
1 1331081 SAKSHAM MISHRA                      32 70 96 29 44 58 39 97 44 33 255 6
2 1440961 KARTIKEYA SINGH                     32 70 96 29 44 58 44 25 39 76 255 6
3 1389267 YUG  SHARMA                         32 70 96 29 44 58 44 25 36 85 252 7
4 1374134 RIYA MITTAL                         32 70 96 29 44 58 39 97 38 77 249 11
5 1476436 NISHITA SHARMA                      32 70 84 98 44 58 39 97 44 33 243 14
6 1478836 ARYAN DABAS                         23 268 96 29 44 58 39 97 35 104 237 28
7 1344243 MANOJ KUMAR                         32 70 91 53 39 113 34 136 39 76 235 34
8 1363492 AYUSHI NEHRA                        28 157 96 29 34 166 36 106 34 134 228 48
9 1343509 AMAR PRASAD                         27 211 86 93 34 166 36 106 44 33 227 54
10 1461307 SHIVANSH PRATAP SINGH               32 70 83 112 39 113 34 136 39 76 227 54
11 1375866 KHUSHANK GALGAT                     32 70 96 29 39 113 32 144 27 213 226 56
12 1341177 SHLOK PANDEY                        27 211 79 147 44 58 39 97 34 134 223 63
13 1349656 CHETAN SHARMA                       27 211 96 29 39 113 34 136 26 232 222 72
14 1350564 AMAN SHARMA                         32 70 73 186 31 214 39 97 44 33 219 79
15 1336066 G.MANMOHIT MAHADEV                  27 211 86 93 25 279 34 136 44 33 216 92
16 1476972 SHATAKSHI                           32 70 69 219 44 58 31 156 35 104 211 105
17 1325424 ROHAN SUTRADHAR                     28 157 81 130 31 214 34 136 31 156 205 125
18 1460320 ANKIT TIWARI                        23 268 87 75 44 58 29 170 20 312 203 126
19 1358265 NIKHIL KUMAR SINGH                  28 157 96 29 31 214 21 235 26 232 202 129
20 1445299 VINAYAK ANAND                       27 211 73 186 44 58 21 235 34 134 199 140
21 1335610 SAMIKSHAA BAJARIA                   32 70 71 198 44 58 22 228 26 232 195 153
22 1476610 DAKSH DUA                           27 211 76 166 38 116 16 272 36 85 193 158
23 1330978 ANUSHKA PANDEY                      20 299 71 198 31 214 40 35 30 176 192 160
24 1360601 PRANAV KUMAR MISHRA                 28 157 71 198 38 116 24 211 24 265 185 182
25 1461309 CHIRAG VATS                         28 157 79 147 16 363 35 119 20 312 178 198
26 1395813 VATSAL  SINGH                       22 292 63 240 26 269 19 253 31 156 161 226
27 1330168 AADARSH PRATAP MISHRA               10 390 72 191 39 113 10 326 29 201 160 228
28 1468899 SUSHANT ANTIL                       22 292 91 53 17 344 15 278 14 366 159 230
29 1445293 PRIYAVART KAUSHIK                   19 322 72 191 23 295 11 314 29 201 154 238
30 1358028 RAJEEV LOCHAN MUDULI                27 211 79 147 14 371 11 314 19 328 150 248
31 1372017 SIDDHANT MISHRA                     22 292 70 208 26 269 18 257 11 393 147 258
32 1503132 SAGAR MAHAJAN                       28 157 69 219 16 363 7 349 25 247 145 260
33 1395861 ADITYA SHARMA                       24 231 59 252 25 279 2 386 35 104 145 260
34 1350551 AADITYA SINGH                       27 211 45 307 16 363 23 219 29 201 140 277
35 1458582 NIKUNJ BENIWAL                      28 157 43 313 28 239 5 362 27 213 131 295
36 1330170 NEELESH PRATAP MISHRA               27 211 69 219 8 401 2 386 25 247 131 295
37 1517568 TANMAY SHANKAR BERIHA               14 363 55 268 33 167 17 261 10 397 129 298
38 1501584 SNEHIL KHANDURI                     11 386 58 255 18 335 10 326 29 201 126 302
39 1386179 PRATAKSHYA SHARMA                   27 211 40 323 29 235 15 278 9 400 120 313
40 1524377 TAUSHIKA SINGHANIA                  18 333 52 282 16 363 1 392 24 265 111 327
41 1516292 MEGHA SENGER                        24 231 15 386 31 214 6 359 30 176 106 336
42 1380302 PRINCE KUMAR                        19 322 51 288 10 389 7 349 13 374 100 346
43 1519253 VUDAYANA CHAITANYA KUMAR            28 157 22 367 3 416 19 253 16 348 88 366
44 1344882 SAHIL SINGH                         28 157 24 363 25 279 -6 414 13 374 84 373
45 1338251 ASHISH JHA                          22 292 55 268 -2 420 -2 408 11 393 84 373
46 1508605 AKSHITA KOTHARI                     12 380 32 344 16 363 11 314 6 409 77 377
47 1504477 PRANEET KUMAR                       27 211 7 406 8 401 9 333 25 247 76 379
48 1470768 SHREYA SHEKHAR                      0 417 18 377 31 214 0 402 21 304 70 385
49 1445477 DIVYANSHU CHAUBEY                   19 322 13 390 11 383 1 392 25 247 69 387
50 1460269 SARTHAK SRIVASTAVA                  7 403 5 409 21 318 17 261 17 336 67 391
51 1518707 ARNAB HALDER                        16 347 21 370 5 411 12 301 0 419 54 403
52 1521928 VARDAAN GANDAS                      18 333 3 412 10 389 10 326 12 380 53 405