TEST TYPE-MAINS)-XII-STU-IIT-IC ,TEST DATE-18-06-2018 (TOTAL ATTENDANCE-2009)

TEST TYPE-MAINS)-XII-STU-IIT-IC ,TEST DATE-18-06-2018 (TOTAL ATTENDANCE-2009)
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1456901 PUSHPAK RUHIL 88 40 26 607 8 869 122 379
2 1333179 AVIRAL MEHLAWAT 68 107 40 424 9 857 117 404
3 1357924 RAHUL JOSHI 10 822 51 296 45 405 106 473
4 1444185 VAIBHAV GUPTA 27 548 38 449 31 559 96 524
5 1358331 SHUBH SHARMA 26 562 4 910 53 295 83 599
6 1392904 DIVYA 47 263 41 406 -5 978 83 599
7 1392893 ROHIT CHAUHAN 23 614 39 437 19 711 81 612
8 1435179 RISHABH DANGWAL 10 822 41 406 27 612 78 626
9 1391783 VAIBHAV 22 633 33 507 17 737 72 664
10 1393661 SAHIL KUMAR 41 335 26 607 -1 966 66 694
11 1332029 AMUSHYA SINHA 20 659 8 861 7 879 35 870
12 1379872 NIKHIL KUMAR SINGH -1 962 13 800 17 737 29 892
13 1438279 AZAD KUMAR SINGH 8 849 10 845 5 905 23 912
14 1437270 VIKAS KUMAR SINGH 24 602 5 900 -9 986 20 920
15 1354803 KARUNA GAHLOT 13 769 -2 956 -1 966 10 959