TEST TYPE-MAINS)-XII-STU-IIT-IC-SPARK .TEST DATE-11-06-2018 (TOTAL ATTENDENCE-334 )

TEST TYPE-MAINS)-XII-STU-IIT-IC-SPARK .TEST DATE-11-06-2018 (TOTAL ATTENDENCE-334  )
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1328267 SHUBHAM KUMAR JHA 83 3 86 3 30 30 199 5
2 1330472 SAJAL SINGHAL 75 5 41 21 38 26 154 9
3 1433264 SHUBHAM SINGH 74 6 43 19 27 34 144 14
4 1326662 ISHIKA BUDHIRAJA 63 10 10 50 58 6 131 16
5 1400354 ROHIT YADAV 16 42 54 13 50 10 120 19
6 1401246 DRRUV UPADHYAY 9 50 73 6 38 26 120 19
7 1420007 VISHAL CHAUDHARY 24 34 40 23 51 9 115 20
8 1329033 SAHIL HARJAI 26 32 43 19 38 26 107 22
9 1366417 HARSH 45 17 26 33 21 41 92 27
10 1383048 PRATYUSH ARYAN 40 21 29 31 21 41 90 29
11 1370999 VEDANSHI SAINI 17 41 23 37 42 19 82 37
12 1354131 SAKSHI KUMARI 35 24 7 52 23 39 65 40
13 1355767 ARYAN 27 31 34 27 0 58 61 41
14 1408575 AARUSHI BISWAS 39 22 5 54 15 49 59 43
15 1330933 KARTHIK NAMBIAR 11 48 10 50 38 26 59 43
16 1388164 PEDADA UDAY KIRAN 27 31 23 37 5 54 55 47
17 1370872 PRATEEK BHARDWAJ 8 51 4 55 43 18 55 47
18 1438261 SHIVAM JHA 4 55 34 27 17 45 55 47
19 1329373 AKARSHITA PARVATIYAR 33 26 3 56 2 57 38 51
20 1350301 ASHUTOSH CHANDRA PANT 24 34 10 50 2 57 36 53
21 1342047 ANVAY RAJ 5 53 15 44 15 49 35 54
22 1340629 PRONOY RANJAN 5 53 2 58 27 34 34 55
23 1437281 NAVNEET KUMAR 14 45 8 51 2 57 24 57
24 1330476 RIYA SINGH -1 57 2 58 6 53 7 58