TEST TYPE-MAINS)-XI-IIT-II1-NORTH,TEST DATE -28-05-20198 (TOTAL ATTENDANCE-682 )

TEST TYPE-MAINS)-XI-IIT-II1-NORTH,TEST DATE -28-05-20198 (TOTAL ATTENDANCE-682 )
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1495891 SAARTH KAUL 82 38 103 9 53 115 238 29
2 1467135 YUKTI DAHIYA 79 48 65 64 67 59 211 39
3 1520820 KHUSHI SAHAY 67 89 57 95 77 29 201 48
4 1486037 SAMARTH MUNZNI 61 112 45 147 70 49 176 75
5 1516543 ANANNYA CHATTARAJ 72 69 33 223 63 73 168 91
6 1171015 SHEKHAR GUPTA 82   40   41   163  
7 1516257 GAUTAM JOSHI 72 69 25 284 61 75 158 114
8 1462285 SALONI REDDY 48 177 51 114 58 91 157 117
9 1471395 ROHIT 68   40   45   153  
10 1486418 BHASKAR ANAND 53 147 39 184 60 77 152 128
11 1463052 LAKSHYA VEDIK 56 129 33 223 55 107 144 140
12 1474541 K.V.S.KARTIK 52 152 26 275 58 91 136 155
13 1510374 SANATH SIDHAR 49 173 30 241 52 120 131 174
14 1509409 RAGHAV KUMAR 32 284 27 269 67 59 126 182
15 2222006 VINAYAK 35   32   59   126  
16 1459940 SUDHANSHU SHAHI 15 396 43 162 53 115 111 218
17 2222004 ARYAN PRIYADARSHINI 56   29   21   106  
18 1458863 PARAS BHARDWAJ 12 403 39 184 50 130 101 245
19 1517113 NAVYA.S.RAJ 42 214 27 269 29 270 98 251
20 2222002 NISRAG KUMAR 32   21   45   98  
21 2222003 VINEET KAUL 44   4   43   91  
22 1512708 ANSHIT GULERIA 39 237 24 291 27 286 90 274
23 2222001 ABHILASHA SINGH 24   19   43   86  
24 1493452 GARVIT MATHUR 30 295 22 307 32 245 84 288
25 1460065 KONDAPALLI AMOGH SRIVATHSA 32 284 5 403 46 152 83 294
26 2222005 AYUSH RANJAN 25   22   33   80  
27 1509843 NAMIT DAYAL 6 424 21 315 51 125 78 306
28 2222007 ASHUTOSH GIRI -1   31   48   78  
29 1462238 RAJAT PANDE 17 382 18 334 40 185 75 316
30 1471893 HARDIK JAIN 24 341 7 394 35 219 66 339
31 1520443 SHIVAM KUMAR 28   17   11   56  
32 1306890 SIDDHARTH PRAJAPATI 7 420 27 269 15 367 49 383
33 1522292 AGRIMA SAXENA 18 378 13 365 -3 434 28 420