TEST TYPE-MAINS)-XI-IIT-II1-NORTH ,TEST DATE-04-06-2018 (TOTAL ATTENDANCE-553)

TEST TYPE-MAINS)-XI-IIT-II1-NORTH ,TEST DATE-04-04-06-2018 (TOTAL ATTENDANCE-553)
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1495891 SAARTH KAUL 89 38 80 13 51 101 220 20
2 1463052 LAKSHYA VEDIK 83 56 48 100 67 39 198 51
3 1467135 YUKTI DAHIYA 73 88 50 93 67 39 190 57
4 1516257 GAUTAM JOSHI 71 96 27 204 66 42 164 99
5 1507447 KOMAL SAHOO 84 53 9 301 60 60 153 126
6   VINAYAK 63   12   73   148  
7 1486418 BHASKAR ANAND 59 158 7 308 75 15 141 150
8 1509409 RAGHAV KUMAR 73 88 16 258 51 101 140 151
9   SHIVAM KUMAR 75   18   45   138  
10 1516298 KRISHN SHARMA 45 220 46 109 43 149 134 160
11 1459940 SUDHANSHU SHAHI 46 213 27 204 42 160 115 193
12 1509843 NAMIT DAYAL 40 243 14 268 58 71 112 197
13   VINEET KAUL 42   15   54   111  
14 1524237 NISARG KUMAR 52 193 5 322 50 106 107 210
15 1460065 KONDAPALLI AMOGH SRIVATHSA 56 177 23 222 26 259 105 216
16   ABHILASHA SINGH 23   19   63   105  
17 1516396 ARYAN PRIYADARSHI 47 209 40 136 17 313 104 221
18   ARYAN SHARMA 46   29   20   95  
19 1486037 SAMARTH MUNZNI 37 259 11 289 37 185 85 256
20 1520507 PRATHAM MATHUR 33 274 7 308 38 179 78 265
21 1306890 SIDDHARTH PRAJAPATI 31 282 9 301 22 287 62 297
22   AYUSH RANJAN 31   9   9   49  
23 1471893 HARDIK JAIN 35 269 0 346 -5 362 30 353
24 1529969 ASHUTOSH GIRI 8 354 1 338 15 323 24 358