TEST TYPE-FOU)-VI-STU-NORTH ,TEST DATE-10-06-2018

TEST TYPE-FOU)-VI-STU-NORTH ,TEST DATE-10-06-2018
S NO ROLL_NO NAME MAT

(32)
MR MATH

(96)
MR BIO

(96)
BR PHY

(44)
PR CHE

(44)
CR TOT

(260)
AIR
1 1515026 DHAIRYASH DIXIT 17 16 96 1 39 5 23 15 44 4 219 3
2 1459232 SAMYAK KUMAR SINGH 19 6 76 7 30 19 18 19 31 13 174 10
3 1498148 ISHAA PRIYADARSHAN 12 23 47 14 39 5 26 12 31 13 155 13
4 1487928 PRANAMYA CHANDRA 4 27 36 19 31 17 16 21 34 10 121 19
5 1460364 RAKSHIT YADAV 17 16 16 25 39 5 23 15 19 24 114 20
6 1457780 ISHIKA SINGH 18 12 40 16 34 16 11 25 6 28 109 21
7 1473544 VISHAL KUMAR KUSHWAHA 13 19 16 25 34 16 21 17 19 24 103 22
8 1515433 SANYAM MUKESH 17 16 26 21 24 26 8 27 16 25 91 24
9 1461295 PIRUSH KUMAR JHA 12 23 11 27 34 16 11 25 11 27 79 27
10 1507407 ABHISHEK CHAUDHARY -1 28 18 23 24 26 17 20 21 20 79 27
11 1474149 BHAWYA 12 23 4 28 29 22 3 28 26 18 74 28
12   PARNIKA BANERJEE 18   39   36   0   28   121  
13   MAAHIN 12   70   8   -2   18   106  
14   APRAJITA MISHRA 13   1   31   11   39   95  
15   ANGEL SAUMYA 12   14   21   13   21   81