TEST TYPE-CDF)-XI-IIT-IC-NORTH ,TEST DATE-28-05-2018 (TOTAL ATTENDANCE-346)

TEST TYPE-CDF)-XI-IIT-IC-NORTH ,TEST DATE-28-05-2018 (TOTAL ATTENDANCE-346)
S NO ROLL_NO NAME MAT

(10)
MR PHY

(10)
PR CHE

(10)
CR TOT

(30)
AIR
1 1512708 ANSHIT GULERIA 10 28 9 54 3 50 22 11
2 1486037 SAMARTH MUNZNI 8 114 9 54 4 20 21 22
3 1467135 YUKTI DAHIYA 9 68 10 8 2 89 21 22
4 1486418 BHASKAR ANAND 10 28 8 96 2 89 20 36
5 1516543 ANANNYA CHATTARAJ 9 68 8 96 3 50 20 36
6 1517113 NAVYA.S.RAJ 10 28 8 96 1 151 19 50
7 1471893 HARDIK JAIN 7 150 9 54 3 50 19 50
8 1509409 RAGHAV KUMAR 10 28 9 54 0 205 19 50
9 1516257 GAUTAM JOSHI 6 176 9 54 3 50 18 73
10 1495891 SAARTH KAUL 9 68 9 54 0 205 18 73
11 1522292 AGRIMA SAXENA 10 28 8 96 0 205 18 73
12 1510374 SANATH SIDHAR 8 114 9 54 1 151 18 73
13 1458863 PARAS BHARDWAJ 5 187 9 54 3 50 17 98
14 1462285 SALONI REDDY 8 114 8 96 1 151 17 98
15 1306890 SIDDHARTH PRAJAPATI 8 114 7 124 2 89 17 98
16 1462238 RAJAT PANDE 8 114 7 124 1 151 16 121
17 1460065 KONDAPALLI AMOGH SRIVATHSA 6 176 6 150 3 50 15 136
18 1459940 SUDHANSHU SHAHI 7 150 7 124 1 151 15 136
19 1474541 K.V.S.KARTIK 6 176 7 124 1 151 14 153
20 1463052 LAKSHYA VEDIK 8 114 6 150 0 205 14 153
21 1493452 GARVIT MATHUR 8 114 5 172 0 205 13 166
22 1509843 NAMIT DAYAL 1 204 4 187 0 205 5 204
23   ABHILASHA SINGH 40   23   -4   59  
24   ROHIT 30   30   -5   55  
25   NISARG KUMAR 25   32   -4   53  
26   NO NAME ON OMR 25   15   10   50  
27   VINEET RAVI 25   20   0   45  
28   AYUSH RANJAN 25   15   -3   37  
29   VINAYAK BHATT 25   14   -2   37  
30   SHIVAM KUMAR 15   20   -5   30  
31   ASHUTOSH GIRI 11   8   -4   15